Förslag: Förkasta ansökan om bygglov för vindkraftverk i Kimito

Föreslår förkastning. Kim Viljanen, Fri samverkan.

Ordförande för bygg- och miljötillsynsnämnden i Kimitoöns kommun, Kim Viljanen (Fri samverkan), vill att nämnden på sitt möte 4.12 förkastar byggnadslovsansökningarna för vindkraftparken i Nordanå-Lövböle i Kimito.

Egentliga Finlands Energi (EFE), som vill bygga 29 vindkraftverk i området, har bett om att handläggningen av loven skjuts fram tills det att fullmäktige behandlat delgeneralplanen för Nordanå-Lövböle.

Delgeneralplanen är inne på sin andra behandlingsrunda, efter att Åbo förvaltningsdomstol – på grund av jävsproblematik – rivit upp kommunfullmäktiges tidigare godkännande av planen.

Men delgeneralplanen har inte kommit till behandling i tekniska nämnden ännu. Viljanen vill alltså att EFE:s byggnadslovsansökningar förkastas av samma skäl som EFE vill att de förlängs.

– Det finns ingen godkänd plan och vi vet inte i dagsläget när fullmäktige tar ställning till en sådan. Dessutom har kommunstyrelsen och även Regionförvaltningsverket sagt att byggnadsloven ska behandlas i rask takt.

Och enligt dig innebär behandling att byggnadslovsansökningarna förkastas?

– Ja. Nämnden kan förstås besluta att godkänna dem, men då finns det ingen delgeneralplan.

Delgeneralplanens juridiska status har varit omtvistad sedan förvaltningsdomstolen rev upp fullmäktigebeslut.

Vindkraftskritikerna i kommunen har krävt att hela planen görs om och enligt Kimitoöns fullmäktigeprogram är planen för Nordanå-Lövböle ”remitterad till ny beredning för uppgörande av en bullerutredning som uppfyller kraven.”

Tidigare har trots allt framkommit att en ny bullerutredning blir aktuell först i samband med att byggnadslovsansökningarna behandlas. Det vill säga de ansökningar som EFE vill att kommunen väntar med att behandla.

Tekniska chefen Greger Lindholm säger att man väntar på att EFE kommer med en uppdaterad säkerhetsplan för vindkraftparken innan tekniska nämnden tar delgeneralplanen till behandling.
Det lär ske i början av nästa år.

När ärendet behandlas i bygg- och miljötillsynsnämnden är det Viljanen, inte kommunens tillsynschef Dan Renfors, som är föredragande.

Det här, att en nämndordförande bereder och föredrar ett ärende, är ovanligt – men det har förekommit i bygg- och miljötillsynsnämnden tidigare.

För drygt ett år sedan agerade nämndens förra ordförande Henry Engblom (SFP) på liknande sätt.

I november 2016 valde Engblom att efterlysa ytterligare miljökonsekvensbedömningar och bullertester, i stället för att behandla EFE:s byggnadslovsansökningar.

Engblom beredde ärendet eftersom han var av en annan åsikt än tillsynschefen Renfors, som ville godkänna lovansökningarna. Är också du, i det här fallet, av annan åsikt än Renfors, Kim Viljanen?
– Ja.

När ÅU skrev om fallet i november i fjol sa Ida Sulin, jurist på Kommunförbundet, att förfarandet inte är olagligt men mycket speciellt.

– Det verkar som att ordförande tar sig en roll som han egentligen inte ska ha. Beredningen hör till tjänstemännen. Nu blir förhållandet mellan dem och nämnden snedvriden, sa Sulin i ÅU då.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng