Pargas vill förkasta bryggbesvär från Norrskata

Gästhamnen och butiken i bakgrunden har varit stängda i somras på grund av bryggtvisten mellan Dagema och Pargas stad. ÅU foto

Pargas stadsstyrelse vill att Åbo förvaltningsdomstol förkastar Norrskataföretaget Dagemas besvär om uppsägningen av arrendeavtalet mellan staden och företaget.
Stadsfullmäktige sade upp avtalet i september eftersom man ansåg att Dagema inte har skött underhållet av gästhamnsbryggan på ett sådant sätt som förutsätts i avtalet.

Dagema skriver till förvaltningsdomstolen att uppsägningen är olaglig och Pargas har överskridit sina befogenheter genom att säga upp avtalet. Företaget yrkar på att beslutet inte verkställs och att Pargas stad åläggs att betala Dagemas rättegångskostnader.

Bryggan var i dåligt skick och sjönk delvis innan den bogserades bort med den påföljden att butiken och gästhamnen i Houtsala var stängda i somras.

I arrendeavtalet mellan staden och Dagema sägs det att hyrestagaren förbinder sig att underhålla gästhamnsbryggan och att företaget har rätt att på egen bekostnad förnya bryggan.
Dagema tolkar formuleringen som att företaget har rätt, men inte skyldighet att förnya bryggan. Staden å sin sida anser att bryggunderhållet entydigt är på Dagemas ansvar.

Genom att föra bort bryggan har Dagema inte heller kunnat använda området till det ändamål som det är avsett för i avtalet, anser Pargas stad.

Företaget har också lämnat in en stämningsansökan till Egentliga Finlands tingsrätt där man yrkar på att staden ersätter företaget med drygt 70 000 euro för bland annat utebliven inkomst på grund av att avsaknaden av en brygga i gästhamnen.

LÄS OCKSÅ:  Norrskataföretag kräver Pargas stad på 70 000 euro

 

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng