Norrskataföretag kräver Pargas stad på 70 000 euro

Gästhamnen och butiken i bakgrunden har varit stängda i somras på grund av bryggtvisten mellan Dagema och Pargas stad. Foto: Kim Lund

Norrskataföretaget Dagema har stämt Pargas stad med anledning av bryggtvisten i anslutning till gästhamnen i Houtsala.
Företaget anser att Pargas stadsfullmäktiges beslut att säga upp legoavtalet är ogiltigt och att staden bör ersätta Dagema för de förluster som bryggtvisten har förorsakat företaget.

Pargas stadsfullmäktige sade i höstas upp arrendeavtalet med Dagema eftersom staden anser att företaget inte har uppfyllt avtalsvillkoren om att underhålla gästhamnsbryggan som var stadens egendom.

Bryggan var i dåligt skick och sjönk delvis innan Dagema bogserade bort den. Eftersom det inte fanns någon brygga i hamnen var både butiken och gästhamnen stängda i somras.

Nu yrkar Dagema på att Pargas ersätter företaget för den ekonomiska skada man har lidit på grund av att det inte har funnits någon brygga i hamnen och för att staden inte har ersatt bryggan.
Bland annat kräver man 36 000 euro för utebliven bränsleförsäljning och 11 000 euro för uteblivna besöks- och hamnavgifter.

Dessutom vill man ha drygt 8 000 euro för de kostnader som bärgningen och bortforslandet av bryggan förorsakade, samt 2 400 euro för de 80 timmar arbete som företagets vd Dan Mattson och hans fru lade ner i samband med bärgningen av bryggan.

Dagema har också överklagat fullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet till Åbo förvaltningsdomstol.

I arrendeavtalet mellan staden och Dagema sägs det att hyrestagaren förbinder sig att underhålla gästhamnsbryggan och att företaget har rätt att på egen bekostnad förnya bryggan.

Dagema tolkar formuleringen som att företaget har rätt, men inte skyldighet att förnya bryggan. Staden å sin sida anser att bryggunderhållet entydigt är på Dagemas ansvar.

Avtalet för det 1 400 kvadratmeter stora området undertecknades den 27 oktober 2011 och skulle ha varit i kraft till år 2041.

LÄS HELA AVTALET HÄR:  Jordlegoavtal

LÄS OCKSÅ: Låst läge i bryggtvist

Pargas jobbar för ny brygga till Norrskata

     Nämnd säger upp bryggavtal på Norrskata

 

 

 

 

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng