Kimitoön budgeterar för underskott

Kimitoöns flagga.

Kimitoöns kommun budgeterar ett underskott på drygt två miljoner euro för 2018. Underskottet beror bland annat på att statsandelarna minskar med drygt en miljon euro.

Enligt budgetprognosen för 2017 kommer nuvarande år att bli bättre än budgeterat. Prognosen enligt årets första nio månader ser ut att ge ett plusresultat på cirka 300.000 euro mot ett budgeterat minus på 2,3 miljoner euro. Kimitoön har haft ett överskott åtta år i rad.

Kommunen utarbetar en välfärdsberättelse som blir klar i slutet av år 2017. Välfärdsberättelsen blir ett verktyg för planering, uppföljning och utvärdering av välfärdspolitiken i kommunen. Kommunen har också en ny kommunstrategi som löper som en röd tråd genom alla verksamheters uppställda mål i budgeten för år 2018.

Investeringarna på relativt låg nivå

Budgetförslaget för år 2018 har ett årsbidrag på 1,3 miljoner euro. De planenliga avskrivningarna uppgår till 3,8 miljoner euro. Underskottet för budgetåret 2018 beräknas bli 2.358. 729 euro. Årsbidraget täcker inte avskrivningarna och räcker inte till för att finansiera amorteringarna på 2,2 miljoner euro och nettoinvesteringarna på 2,49 miljoner euro.

– För att klara av att betala låneskötselkostnaderna så behöver kommunen lyfta mer lån och i mån av möjlighet sälja egendom, säger kommundirektör Anneli Pahta.

Kimitoön har bakom sig flera stora investeringsprojekt såsom Silva daghem, Amosparkens skola och renoveringen och utvidgningen av Kimito hälsocentral. För år 2018 kommer investeringsnivån att vara relativt låg. Bruttoinvesteringarna under år 2018 är 2,54 miljoner euro.

– Eftersom vi i detta skede inte har exakt klarhet om social- och hälsovårdsreformens inverkan på enskilda kommuners ekonomi, så kräver nya investeringsbeslut extra övervägande och försiktighet, säger Pahta.

Skuldbördan beräknas i slutet av 2018 uppgå till 23,4 miljoner euro eller 3 431 euro per invånare.

Inkomstskattesatsen hålls oförändrad på 19,75 procent. Inte heller fastighetsskattesatserna ändras. Mellan budget 2017 och 2018 ökar skatteintäkterna med 800 000 euro.

1 kommentar till Kimitoön budgeterar för underskott

  1. Kimitoöns kommuns budget 2018
    Inte tänkte jag kommentera Kimitoöns kommuns direktör Anneli Pahta men jag kan inte låta bli. Hon säger att Kimitoöns kommun budgeterar ett underskott på drygt två miljoner euro för år 2018 (budgetprognos år 2017 var minus 2,3 miljoner euro, ändå blir det antagligen ett plus på 300,000 euro) Kimitoöns kommun kommer att göra för nionde året i följd ett ackumulerat överskott som är ungefär 16 miljoner euro. Är det här en medveten skrämseltaktik från kommundirektörens sida före invånarinfotillfället angående vård- och landskapsreformen i Villa Lande 14.11.2017, att vi inte skall investera i Almahemmet, socialdemokratiska fullmäktigegruppens åsikt är att vi skall göra en delvis renovering för 1,3 miljoner euro så att vi har en attraktiv fastighet som kanske intresserar ett eventuellt vårdbolag Kimitoöns kommun- Pargas och Åbo stad eller att landskapet bildar ett bolag. Om vi nu i det här läget skulle börja spekulera att kanske det skulle vara förmånligast att flytta boende till Esperi eller Attendo är bara propaganda, vissa människor inom Kimitoöns kommun vill privatisera allt, oberoende vad det kostar för skattebetalarna. Sedan kan man nog fråga sig varför det blev en sådan brådska för vårdbolagen Esperi och Attendo att bygga samtidigt i Kimito, har dom fått uppgifter att inte Almahemmet skall renoveras
    Johan Sundqvist
    Soc.dem fullmäktige gruppens ordförande
    Kimitoöns Kommun

Kommentarerna är stängda.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng