Katedralskolan får inte bli specialgymnasium för idrott

Marianne Pärnänen. ÅU-foto

Katedralskolan i Åbo har, av Undervisnings- och kulturministeriet, fått avslag på sin ansökan om att få status som specialgymnasium för idrott.

Redan nu har idrottande studerande i ”Kattan” möjlighet att träna på morgnarna. Den möjligheten finns kvar.

Det man nu ansökte om var en specialstatus som skulle ge de idrottarna rätten att byta åtta fördjupade kurser i andra ämnen till kurser i exempelvis idrott.

Rektor Marianne Pärnänen säger till ÅU att man på det här sättet önskade ge de svenskspråkiga gymnasisterna samma möjlighet som finns på finskt håll.

Samtidigt konstaterar Pärnänen att ansökan egentligen var dömd att misslyckas.

Skälet är att skolan ansökte om att få ordna idrottslinjen som ett samarbete med Kerttulin lukio, som hade bidragit med tränare och idrottskurser.

Och någon sådan möjlighet kände ansökningsförfarandet inte till, säger Pärnänen.

Hon utesluter inte att Katedralskolan i framtiden försöker ansöka om specialstatusen på nytt.

Men för att ansökan, i sin nuvarande form, ska godkännas krävs att ministeriet utvidgar synen på hur en idrottslinje kan ordnas.

LÄS OCKSÅ: Katedralskolan skärper sin idrottsprofil (19.1.15)

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng