Intäkterna från kustfisket minskar

Fiskaren Ari Oksanen på Kyrkfjärden i Pargas i januari  2015. ÅU-foto

Kustfiskarnas intäkter sjönk i fjol med cirka 2,2 miljoner euro till 8,7 miljoner euro jämfört med intäkterna år 2015. Förutom omsättningen inkluderar de totala intäkterna stöd och övriga intäkter, till exempel toleransstöd för sälskador, försäkringsersättningar och arrenden för vattenområden.

Det här visar färsk statistisk från Naturresursinstitutet.

Antalet kustfiskeföretag ökade något under 2016 och samtidigt minskade företagens genomsnittliga omsättning. Den nya lagen om fiske trädde i kraft i början av 2016. Genom lagändringen inrättades ett register över kommersiella fiskare.

I registret ingår många företag som bedriver fiske sporadiskt, vilket till viss del förklarar varför antalet företag har ökat och den genomsnittliga omsättningen är låg.

År 2016 var omsättningen för kustfisket drygt 7 miljoner euro, vilket var cirka 1,3 miljoner euro mindre än 2015. Med kustfiske avses fiske med fartyg under 10 meter.

I fjol bedrev 1 218 företag kustfiske i Finland och deras genomsnittliga omsättning var cirka 5 800 euro.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng