Insändare: Reflektioner kring fullmäktiges möte och Ghita Edmarks svar på min insändare

Fullmäktigemötet 30.10.2017: Fullmäktige beslöt att Almahemmet skall ”sprinklas” enligt räddningsverkets uppmaning. Man motiverade beslutet bland annat med att hänvisa till konsult Henricsons åtgärdsförslag i den av kommunen in begärda utredningen.

På mötet framkom att Äldrerådets initiativ och pensionärsföreningarnas namninsamling kommer att behandlas på ett möte ännu under detta år. På det mötet tar fullmäktige ställning till vårdfrågan på hela Kimitoön.

Dessa signaler från fullmäktige anser jag som mycket positiva. Fullmäktige väntar ännu på utredningar och förslag till alternativ från förvaltningen. Så inom loppet av 2 månader vet vi hur fullmäktige har tänkt sig att social- och hälsovården bör utformas för framtiden.

Angående Ghita Edmarks svar på min insändare:

Ghita skriver: ”Det är viktigt att initiativ av detta slag baserar sig på fakta och beskriver verkligheten och förutsättningarna allsidigt. Utelämnar man väsentliga bitar är risken stor för att åsiktsyttringar inte tas emot på rätt sätt.” Jag tolkar denna text, som om Äldrerådet inte riktigt förstått vad som pågår i kommunen och att namninsamlingens undertecknare inte förstått vad man skrivit på.

Jag har hört på byn, att många av kommunens fullmäktigemedlemmar ansett att namninsamlingen inte kan beaktas, eftersom så många av undertecknarna inte förstått vad det är fråga om, ja kanske det, eftersom undertecknarna, även mig inräknad, har faktiskt valt in det sittande fullmäktige. (1997 namn motsvarar 35 % av de röstberättigade i Kimitoöns kommun)

Jörgen Lindroos

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng