Insändare: Marginalisering bland unga måste förebyggas

Insändare

År 2016 var en femtedel av de finländska männen i åldern 20–24 marginaliserade, enligt OECD. Det betyder att de befinner sig utanför studie- och arbetslivet, och har svårt att ta sig tillbaka dit på egen hand. Den här statistiken är oerhört oroväckande och måste förbättras snarast.
Förebyggande arbete, som regeringen Sipilä har skurit mycket i, hjälper människor att förbli friska, att stanna i studie- eller arbetslivet och att fortsätta bidra till samhället. Då man skär ner på det förebyggande arbete, skär man även ner på människors hälsa och välmående. Vi vet i dag att det kostar flerfaldigt mer att vårda en person som redan har hunnit utvecklat utbrändhet eller depression, än det kostar att i tid sätta resurser på att personen ska hållas frisk. Det kostar också mera att hjälpa en person som är långtidsarbetslös än att sätta resurser på att hen ska hållas sysselsatt.

Resurser måste läggas speciellt på pojkar och unga män, som löper större risk att marginaliseras. Unga män är överrepresenterade i skolavhopp, missbruk, brottslighet och självmordsstatistik. Marginalisering hos unga män kan också leda till radikalisering, något som vi tyvärr ser allt för mycket av i dagens Europa.
Det är viktigt att varje tonåring och ung vuxen har något att göra på sin fritid, någon att anförtro sig åt och en skola eller ett arbete att gå till. Det här är något som staten och kommunerna måste prioritera och arbeta tillsammans för. De unga är framtiden, och vi kan inte ha en framtid där var femte man är marginaliserad.
Amina Elezovic
Ida-Maria Skytte
Svensk Ungdom

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng