Insändare: Kommunerna måste trygga grundläggande rättigheter för papperslösa

Allt flera blir papperslösa i Finland på grund av regeringens strikta asylpolitik. Papperslösa människor blir ofta tvungna att leva i omänskliga förhållanden. De har inte rätt att använda sig av mottagningstjänster eller bo kvar på en mottagningscentral, får inte ta emot utkomststöd och inte heller studera eller arbeta. I praktiken innebär det att papperslösa är tvungna att leva utan tak över huvudet, pengar, mat, hälsovård och utbildning; behov som ingår i de primära mänskliga rättigheterna. De befinner sig tekniskt sett olagligt i landet, men att återvända till hemlandet kan vara livsfarligt. Finland saknar återsändningsavtal med flera länder och kan därför inte heller skicka människor tillbaka med tvång.

Finland har förbundit sig till flera konventioner i vilka man avtalar om rätten till hälsa. Alla har rätt till högsta möjliga fysiska och psykiska hälsa oberoende om man har uppehållstillstånd eller inte. Finland har också undertecknat FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. I konventionen säkras inte bara alla människors rätt till grundläggande hälsovård, utan även rätten till grundläggande skydd, inkvartering och sanitet. Dessa konventioner säkrar de grundläggande rättigheterna hos alla människor oberoende av vilken uppehållsstatus de har. Trots det får vi dagligen höra om hur papperslösa lever i usla förhållanden runt om i landet.

Svensk Ungdom vill att kommunerna, som fungerar som den närmaste myndigheten, ska ta sitt ansvar för de papperslösa. Varje papperslös ska ha rätt till att få sina grundläggande behov tillgodosedda och kommunerna borde också ordna nödinkvartering vid behov.

Antalet papperslösa kommer att öka ytterligare i och med att de negativa asylbesluten blir allt fler. Vi kan inte se på när människor tvingas leva på gatorna utan skydd.

Amina Elezovic

Förbundsstyrelsemedlem
Svensk Ungdom

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng