Hedersuppdrag finns i Pargas då Finland firas

Pargas reservofficerares Jorma Ake, Annica Forssell och Aini Rainio vid hjältegravarna. Foto: Mikael Heinrichs

Den svenska och finska församlingen i Pargas samarbetar med Pargas reservofficerare kring arrangemangen vid självständighetsdagen den 6 december.

Församlingarna i Pargas och Pargas reservofficerare vill hitta frivilliga som vill hedra minnet av de stupade genom att i samband med den tvåspråkiga gudstjänsten den 6 december delta i hedersvakten vid samtliga 119 namngivna hjältegravar utanför kyrkan.

Tanken är att en till exempel 21-åring kan stå hedersvakt för någon som stupade i en ålder av 21 år.

Pargas reservofficerare har hand om hedersvakten vid Pro Patria-minnesmärket samt flaggborgen både inne i kyrkan och vid minnesmärket.

Uppvaktning sker också vid minnesstenen för de i Karelen blivna.

– Grunden för det här projektet ligger i kyrkostyrelsens initiativ där man uppmanat församlingarna att organisera program för att uppmärksamma 100 år av självständighet. Här i Pargas är avsikten att vi hissar flaggan på kvällen den 5 december och belyser den, berättar förvaltningschef Annica Forssell vid Pargas kyrkliga samfällighet.

Dessutom kommer man alltså att ordna med uppvaktning och tända lyktor vid hjältegravarna.

– Vi hoppas nu hitta frivilliga i rätt ålder som är villiga att ställa upp. Tanken är att det vid varje grav skulle stå en person i samma ålder som den som är begravd, konstaterar Forssell.

Uppropet har redan väckt intresse och församlingen har till och med fått förfrågningar av släktingar till veteraner begravda i Pargas.

– Det blir garanterat en minnesvärd upplevelse för alla som deltar. Samtidigt kanske man reflekterar en extra gång kring vilka uppoffringar tidigare generationer har gjort, säger Forssell.

Anmälningar riktas till Aini Rainio helst per e-post till aini.rainio@evl.fi eller i andra hand per telefon på 040-312 4482. Informationen som behövs är namn, ålder och kontaktuppgifter.

Kapellförsamlingarnas program den 6.12

  • I Nagu ordnas tvåspråkig högmässa i kyrkan kl. 11, därefter uppvaktning vid hjältegravarna med några ungdomar i samma ålder som de stupade. Efter högmässan kyrkkaffe i kyrkan, Nagu krigsveteraner ordnar lunch för inbjudna gäster i församlingshemmet.
  • I Korpo ordnas gudstjänst kl. 12, därefter uppvaktning vid hjältegravarna enligt traditionellt mönster.
  • I Houtskär ordnas gudstjänst kl. 11, därefter uppvaktning vid hjältegravarna med hedersvakt och fanborg. Efter det festligheter i Vesterlid med Korpo-Houtskär-Iniö krigsveteraner, kapellförsamlingen, Houtskärs kulturgille och Houtskär uf som arrangörer.
  • I Iniö ordnas gudstjänst kl. 13, självständighetsdagens festligheter ordnas kvällen innan den 5.12 gemensamt i hela Iniö.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng