Egentliga Finland har kortaste köerna till specialsjukvård i hela landet

De kortaste väntetiderna till specialsjukvård i hela landet finns i Egentliga Finland, där medianen för att få vård är 31 dygn. De längsta väntetiderna är i Södra Savolax där medianen är 66 dygn.

Detta framgår av Institutet för hälsa och välfärds färska uppföljningsrapport som beskriver läget i slutet av augusti.

Väntetidernas median är det mittersta värdet då observationerna sätts i storleksordning. Medianen beskriver vanligtvis det mest typiska värdet.

Antalet remisser till specialsjukvården har fortsatt öka också detta år. Trots det har man lyckats förkorta den genomsnittliga tiden för att få vård.

Men det finns ännu stora skillnader i väntetid mellan olika områden inom specialsjukvården.

Enligt sjukhusdirektör Petri Virolainen från Åbo universitetscentralsjukhus finns det få i Egentliga Finland som väntat på vård över sex månader. I slutet av augusti var det fråga om 1,3 procent av patienterna som fick vänta så länge.

– Inom specialområdena är det vanligtvis fråga om enstaka fall. Inom små patientgrupper och i fråga om ytterst krävande vård kan det finnas patienter vars vård inte varit möjlig att förverkliga inom den tidsram som lagen förutsätter, säger Virolainen i ett pressmeddelande.

De längsta väntetiderna finns inom starroperationer samt protesoperationer av knä och höft. Den genomsnittliga väntetiden till starroperation i Egentliga Finland är 65 dygn och till protesoperationer 61 dygn.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng