Nu vänder det för Kimitoöns Vatten

Att bygga ut Tyska holmens reningsverk var en dyr satsning men nu börjar den ge driftsfördelar.

Kimitoöns Vatten har nu de stora investeringarna bakom sig och sätter i gång med att amortera sina lån, som är i klassen tio miljoner euro.

– Nu vänder det. Vi minskar lånen med 700 000 euro nästa år, säger Roger Hakalax (SFP).

Han jobbade tidigare som vd för ”Vattenverket” men efter att han bytte arbetsgivare blev han efter kommunalvalet i våras vald till ny ordförande för verkets direktion.

Där behandlade man i går 2018 års budget, och beslöt då om låneavkortningen. Investeringarna blir bara 100 000 euro (mot 400 000 euro i år).

 

Vilka investeringar har ni därmed skjutit upp?

– Egentligen inga. Vi har de stora arbetena bakom oss. En reparationsskuld har vi men den kräver så stor arbetsinsats att vi får ta det vartefter, säger Hakalax.

 

På hans förslag beslöt direktionen att taxan för vatten och avlopp inte stiger under ekonomiplanen, som tar slut 2020.

– Det hoppas vi ska öka intresset för att ansluta sig till vårt nät. Att vi nu lyckas minska på lånebördan är väl också ett plus. Det är viktigt att minska lånen så länge räntan är så här låg, säger Hakalax.

 

Till den ekonomiska bilden i dag hör också att driftsfördelar börjar kännas, det vill säga det är billigare att driva ett reningsverk än som förr tre.

Efter att Lammala reningsverk stängdes för ett drygt år sedan har prover tagits på vattendragen i närheten och den provtagningen ska fortsätta i fem års tid.

Också Kimito hade förr ett reningsverk, som nu är stängt.

 

Direktionen tog i går också del av HFD-beslutet om att Kimitoöns Vatten senast vid utgången av 2019 ska lämna in en ansökan om plats för utsläppsröret från Tyska holmens reningsverk i Dalsbruk.

– Det betyder att det finns tid att samla bakgrundsfakta, och det ska vi göra ordentligt, från olika platser, säger Hakalax.

 

Trots en del nya kunder har det inte blivit någon märkbar ökning av mängden avloppsvatten i Tyska holmen-verket eftersom flera läckor har hittats och tätats, på olika håll i de många kilometer rör som samlar avloppsvatten ända från Strömma och pumpar det till Dalsbruk.

Per dygn går det nu som minst på sommaren cirka 650 kubikmeter avloppsvatten genom Tyska holmens verk.

– Om det regnar kan mängden vara 2000-2500 kbm men allt renas då också, säger Raimo Parikka, vd för Kimitoöns Vatten.

I går gick 1.511 kbm genom verket.

–  Arbetet att få regnvatten bort från avloppsvattennätet pågår hela tiden, men resultat från det arbetet syns tyvärr inte så snabbt, säger han.

 

 

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng