Kolumn: Mer synlighet för ”damidrott”

Saara-Sofia Sirén

Det finns mer än nog att göra för att främja jämställdhet inom idrotten, på såväl attityd- som strukturnivå. Ett bra exempel på detta gav ett litet stickprov som Studerandenas idrottsförbund OLL genomförde för att utreda hur kommersiella idrotts- och dagstidningar skriver om herr- respektive damidrott.

De resultat OLL fick fram är häpnadsväckande. Sex tidningar som alla utkom samma dag innehöll sammanlagt 60 texter om manliga idrottare och grenar, 60 av dem med bild. Samma tidningar berättade om damidrott i fem texter och en bild.

Nu skyndar sig somliga att påstå att det är vad läsarna vill läsa och att det är pengarna som styr. Manliga idrottsgrenar drar fulla läktare och därför är det dem det skrivs om. Men det är bara en aspekt av saken.

Synligheten inverkar nämligen kraftigt på hur känd en idrottsgren blir. Synliga grenar får fler åskådare och fler utövare. God synlighet leder också bland annat till att dessa grenar får de bästa omständigheterna för träning, sponsorer och resurser.

Antalet utövare är emellertid inte den enda förklaringen till synlighet. Ta till exempel en för mig bekant gren: gymnastik. Suomen Voimisteluliitto är ett av Finlands största grenförbund och störst när det gäller motion för flickor och vuxna. Gymnastikgrenarna kan också uppvisa internationella framgångar. Trots detta är nyhetströskeln hög för gymnastikgrenarna.

Antalet utövare växer stadigt, kravnivån är hög och de internationella framgångarna betydande, men gymnastiken släpar i fråga om synlighet långt efter många mansdominerade grenar. Detta inverkar i sin tur på hur idrotten i fråga uppskattas och hur känd den är samt den vägen på finansiering och träningsmöjligheter.

Idrottens värld ses fortfarande som manlig. Detta framgår redan av att det ofta talas om å ena sidan idrottare, å andra sidan damidrottare. Manliga grenar kan i en tv-sändning presenteras mångordigt medan idrottaren inte gör mer än förbereder sig inför en kommande tävling. Samma sändning kvitterar världsmästerskapet i en damdominerad gren med en enda mening. Nyhetsrapporteringen om damidrott fokuserar påfallande ofta på något oväsentligt som klädsel eller familjebakgrund.

Bättre synlighet i medierna för damdominerade idrottsgrenar skulle ha stor betydelse för att göra grenarna kända och uppskattade. Detta skulle otvivelaktigt inverka på resursfördelningen och på stödet till toppidrottare.

Saara-Sofia Sirén

Riksdagsledamot för Samlingspartiet

Lokala riksdagsledamöter som skriver kolumner i ÅU med jämna mellanrum är Stefan Wallin (SFP), Eeva-Johanna  Eloranta (SDP), Li Andersson (VF), Ville Niinistö (De gröna) och Saara-Sofia Sirén (Saml.).

LÄS OCKSÅ: Sirén vill leda gymnastikförbundet (18.9.17)

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng