Insändare: Svenskan som tillväxtfaktor

Jag hade för några veckor sedan möjligheten att bekanta mig med samarbetet mellan Vasa och Umeå och utvecklingen av Kvarkenregionen. Det som slog mig allra mest var den iver som finns, tron på att allt är möjligt och samförståndet över hur man tillsammans kan göra saker och ting bättre. Osökt började jag tänka på vår egen region och hur samarbetet med Sverige och Stockholmsregionen kunde utvecklas.

Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstäder och det finns de som spår att Storstockholm kommer att ha 5 miljoner invånare om 30 år. Den stora frågan lyder alltså hur vi i Egentliga Finland på bästa sätt kan ta del av den enorma tillväxtkraft som nu finns i vårt grannland och i en stad rätt nära oss?

Att rikta blicken allt mer västerut kan ge nya möjligheter för hela vår region. Tack vare den naturliga tvåspråkighet vi har finns det en stor potential i ett tätare samarbete. Finns det en stark vilja är utmaningarna inte ett hinder.

Nyckeln till ett gott samarbete tror jag ligger i goda kontakter och i det här fallet kontakter på svenska. Därför gladde det mig extra mycket när Åbos nyvalda stadsdirektör – Minna Arve – i sitt tacktal poängterade vikten av Åbos tvåspråkighet genom att också tala svenska. Ett gemensamt språk förenar, och en stark koppling till en enorm tillväxtort som Stockholm gynnar oss alla.

Sandra Bergqvist

Vice ordförande, SFP

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng