Insändare: Svar på Jörgen Lindroos insändare i ÅU 27/10

Hur kan och kommer fullmäktige att ta ställning till namninsamlingen frågar sig Jörgen Lindroos i ÅU den 27 oktober.

Äldrerådets initiativ och pensionsföreningarnas namninsamling hör ihop med fullmäktigeärendet om Almahemmets renovering 30/10 och finns med som bilagor i beslutsunderlaget. Till ärendet hör även andra bilagor, som alla är viktiga handlingar inför beslut.

Kimitoöns kommun har tagit emot en adress där undertecknarna uttrycker sin önskan så här: ”Vi önskar och anser att Kimitoöns kommun även i framtiden ska bedriva den effektiverade boendeserviceverksamheten i egen regi”. I uppropet beskriver man verkligheten som att om man renoverar allt så kan verksamheten fortsätta och utvecklas.

Äldrerådet säger i sitt initiativ att man anser att kommunstyrelse och kommunfullmäktige försummat kommunallagens 27 § i beredning av äldreomsorgens ärenden. Äldrerådet skriver så här, ”De av kommunen upprätthållna enheterna bör även i fortsättningen drivas i kommunal regi. Äldrerådet motsätter sig en försäljning av såväl fastigheter som verksamhet till privata aktörer.”

Rådgivande folkomröstningar, initiativ, namninsamlingar, öppna invånarmöten med mera är viktiga redskap i en demokrati. Att människor engagerar sig och vill delta i utvecklandet av det gemensamma samhället är positivt och önskvärt.

Det är viktigt att initiativ av detta slag baserar sig på fakta och beskriver verkligheten och förutsättningarna allsidigt. Utelämnar man väsentliga bitar är risken stor för att åsiktsyttringen inte tas emot på rätt sätt.

Det är regeringen som föreslår att den effektiverade boendeservicen ska bedrivas av landskapen. Således borde mottagaren av namninsamlingen den här gången snarare ha varit regeringen. I frågan om ansvaret för den framtida driften av den effektiverade boendeservicen är det regeringen som man ska föra dialog med.

Verkligheten är komplicerad ibland. Vi står sannolikt inför den största förvaltningsreformen i Finlands historia. Staten behöver spara flera miljarder, bara i vår region handlar det om minst 300 miljoner. Det kommer att vara en stor utmaning för Kimitoöns kommun med sina 6 800 invånare att hävda sina intressen i regionen som har 470 000 invånare.
Kommunen har en stor underhållsskuld till sina vårdfastigheter som dessutom kanske inte riktigt uppfyller dagens/morgondagens krav på en effektiv vårdmiljö.

Politiker och tjänstemän jobbar nu med att samla fakta och försöker hitta lösningar som skulle kunna ge kommunens invånare en god service också i framtiden. Samarbetet mellan de politiska grupperna fungerar bra. Alla vet att de stora frågorna måste lösas tillsammans, för invånarnas bästa. Än så länge bestämmer vi själva, efter ett par år bestämmer kanske staten, landskapet, sjukvårdsdistriktet över oss. ”Som man bäddar från man ligga”. Därför ska vi bädda så bra som möjligt.

Kommunstyrelsen föreslår i enlighet med fullmäktiges beslut från den 4 september 2017 följande: Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att Almahemmet förses med ett nytt brandlarmsystem och att det i lokaler som används av effektiverat serviceboende installeras ett sprinklersystem.

Kommunstyrelsen väntar på resultaten av de utredningar som fullmäktige begärt (4.9.2017) samt förtydligande av uppdraget (17.10.2017) som inlämnats. Enligt fullmäktiges beslut ska frågan behandlas under år 2017.

Nu handlar det om att tillsammans vända på alla stenar, öppnar alla dörrar och höja blicken för att se möjligheter som kan fungera utifrån kommande krav från stat och landskap. Än så länge finns bara en uppsjö av rykten men inte några konkreta förslag att diskutera. När konkreta förslag finns så ska självklart alla höras och få möjlighet att säga sitt, givetvis också äldrerådet.

Ghita Edmark

SFP, medlem i kommunstyrelse och omsorgsnämnd

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng