Insändare: Bristande socialt koncept i Åbo

Jag har sedan ungdom varit engagerad som volontär i sociala organisationer bland nödställda och patienter och varit med om det mesta av bedrövliga situationer som drabbar våra medmänniskor i olika livssituationer.

Nöd finns av olika slag, men den nöd som för stunden drabbar någon är värst just för den personen. Det är ingen mening att säga att det finns de som har det värre eller värre var det förr eller i andra länder. Det är naturligtvis i rätt stund en medmänniska behöver hjälp och då skall det sociala konceptet fungera och snabbt.

Många vet inte var de skall söka hjälp i den sociala och byråkratins djungel och då det inte fungerar i en instans vet de ofta inte var det finns någon annan instans. Problemet är avsaknaden av helhetsbedömning i att reda upp en situation och tyvärr har kommunerna stora svårigheter att få det att fungera på rätt sätt.

Då utkomststödet överfördes till FPA skedde en märkbar försämring i helheten för de nödställda eller andra som behöver något stöd i en viss situation. Socialbyråerna hade bättre kontaktyta till sina klienter och kände bättre till deras helhetssituation och kunde därför bättre sköta olika problemsituationer. På FPA är klienterna en nummer i datorn och FPA vill helst att alla skall sköta allt per dator och aldrig behöva höra, träffa eller se klienterna som levande varelser.

Jag har som bäst följt med en äldre och sjuklig person som bland annat till följd av sina sjukdomar har svårt att färdas till flera instanser utan måste sköta det mesta per telefon. FPA i Åbo hittade på i sin frenetiska ihärdighet att följa uppställda normer att denne måste få tag på en billigare bostad med lägre hyra och gav en viss tid att ordna upp saken. FPA kan ju inte föreställa sig att informera en äldre i trångmål hur det hela skall gå till eller uppge vem som kan hjälpa med att ordna en bostad att flytta till.

Den äldre uppgav för hyresvärden att en flyttning blir aktuell och ägaren till ett hyreshus i centrum av Åbo, ett kristet trossamfund ville därmed att det borde gå snabbt till, men utan kännedom om den kristna omsorgen saknades totalt viljan att försöka finna en annan bostad. Det som bekymrade samfundet mest var att det kan bli problem att få hyran om FPA inte ger tillräckligt utkomststöd då hyran anses gå över normen. Man undrar hur sådana samfund uppfattar Kristi kärleksbudskap eller har de inte alls uppfattat kärnan i Jesu påbud.

Jag sa att det är bäst att kontakta socialbyrån och att en socialarbetare ordnar bostad via stadens hyreshusbolag.

Som känt är det inte lätt att få en socialarbetare i telefon, en kort tid per dag och ständigt upptaget. Åbo stad har ändå ordnat med telefonsvarare och där lämnade den äldre meddelande en gång, två gånger och efter femte dagen tog tjänstemannen kontakt och lovade ordna saken, men gjorde det aldrig. Jag sa därför att ta kontakt med stadens socialombudsman och hon lyckades få socialarbetaren att ringa efter en vecka och hennes svar var att ingen bostad finns för tillfället och hade inget annat förslag. Detta är alltså Åbo stads verksamhetskoncept inom äldreomsorgen. Omänskligt är det utan tvekan.

Bo Holmberg

Karis

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng