Fel koppling i husets oljetank stoppar oljeleveranser

TRYGGARE. Överst en godkänd camlock-koppling, nedan en äldre så kallad klokoppling. Foto: Lämmitysenergia

De som eldar med olja och bor i hus som är byggda 1985 eller tidigare gör skäl i att kolla hurdan påfyllningskoppling oljetanken har. Om den är av äldre modell, bör den bytas.
De som kör ut olja har fått direktiv om att inte leverera olja till fastigheter med gamla kopplingar från och med den 30 juni 2018. Många husägare har redan fått en uppmaning att byta koppling då de beställt olja.
– Kostnaden för att byta är inte hisnande, särskilt om man jämför med följderna av en olycka, säger Tina Sammi, sakkunnig vid Olje- och biobränslebranschen.

Ett byte till så kallad camlock-koppling kostar 100–150 euro, enligt oljebranschens centralförbund. Det lönar sig såklart att låta göra bytet exempelvis samtidigt som oljebrännaren servas och kontrolleras.
– Om man kan vänta en tid så kan arbetet kanske utföras på flera platser nära varandra och på så sätt blir kostnaderna delade på kunderna, påminner Peter Nabb från Egnahemsföreningen i Dragsfjärd.
Det var Egnahemsföreningen som kontaktade ÅU för att påminna husägare om att de bör kolla sin oljepåfyllningskoppling.
Hus som är byggda efter den 1 september 1985 har sannolikt en nyare camlock-koppling, eftersom lagens krav förnyades då. Om man är osäker lönar det sig att kolla.

KOLLA RÖRET. En äldre koppling stoppar oljeleveranser från och med nästa sommar. Foto: Oljebranschens Servicecentral

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har på nätet en söktjänst med företag som är auktoriserade att byta koppling. Man ska kryssa i för ”Olja” A, C och P och sedan klicka i för rätt ort, så ser man det lokala utbudet.
Egnahemsföreningen i Dragsfjärd har ändå noterat att listan inte varit komplett för Kimitoöns del.
I skrivande stund hittas endast Laineputki Oy på listan, men från Tukes bekräftas att också Västanfjärds Mekaniska verkstad har rätt att sköta kopplingsbyten. Det går såklart också att kolla direkt med närmaste företag.

Orsaken till det nya kravet är att risken för spill och det att oljeslangen lossar är större med den äldre kopplingen, ofta kallad klokoppling. Den känns igen på att locket ska vridas då det öppnas eller stängs.
Under de senaste åren har det skett fler incidenter med de äldre kopplingarna, som förutsätter en adapter vid påfyllning, uppger branschföreningen Lämmitysenergia.
Det finns närmare 200 000 oljeuppvärmda fastigheter. Av dem beräknas flera tusen ha oljecisterner med en koppling som bör bytas ut.

Tukes söktjänst med entreprenörer hittas här.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng