UPPDATERAT: Bakterie som orsakar legionärssjuka har påträffats i Parocs fabrik i Pargas

Parocs stenullsfabrik i Pargas.

Bakterien legionella har påträffats i ett kyltorn i Parocs stenullsfabrik i Pargas.

Fabrikens chef Jussi Vainio säger att man i samband med service- och reningsarbeten tog legionellaprover. Provresultaten kom den 4 september och var positiva.

I det skedet informerades Institutet för hälsa och välfärd (THL), infektionsläkare vid Åbo universitetscentralsjukhus, hälsoinspektörer och arbetshälsovården.

Området på fabrikens tak isolerades och desinficerades på kemisk väg i enlighet med myndigheternas instruktioner, säger Vainio.

De som har rört sig på taket har använt skyddsdräkt.

Varför har ni inte informerat utåt om fallet?
– Vi följde myndigheternas råd. Området är isolerat och det finns ingen fara för den större allmänheten.

Informerades personalen direkt?
– De informerades och arbetshälsovården har hållit ögonen öppna för allt som kan tyda på lunginflammation.

Fabriken har inte fått vetskap om att någon skulle ha fått legionärssjuka, som legionella alltså kan orsaka.

På tisdagen kom proverna som tagits efter åtgärderna i september. De visade att bakterien fortfarande finns kvar i kyltornet.

Åtgärderna – det vill säga den kemiska desinficeringen och en höjning av vattentemperaturen i kyltornet – fortsätter.

Huruvida de varit tillräckliga visar nästa provomgång. Resultaten dröjer ett par veckor.

Det här är första gången som legionella påträffas vid Parocs fabrik i Pargas. Årligen i Finland påträffas legionella ett dussintal gånger under liknande omständigheter, säger Vainio och hänvisar till information från de experter som nu hjälper Paroc att bli kvitt bakterien.

Bakterierna trivs bäst och förökar sig snabbast vid en vattentemperatur omkring 35-40 grader Celsius.
Legionella kan orsaka legionärssjuka.
Legionella smittar genom att man inandas en aerosol (små partiklar som är finfördelade i en gas) innehållande bakterien, till exempel i samband med duschning.
Legionärssjuka orsakar feber, frossa och hosta, muskelvärk, huvudvärk, trötthet, aptitlöshet, förlust av koordination (ataxi), och ibland diarré och kräkningar. Sjukdomsförloppet kan vara mycket svårt och dödligt. Legionella behandlas med antibiotika.

1 kommentar till UPPDATERAT: Bakterie som orsakar legionärssjuka har påträffats i Parocs fabrik i Pargas

  1. Tack för tilläggsuppgifterna.
    Nog blev man fundersam efter den första artikeln.
    Varför information först nu? Men nu kom svaret…

Kommentarerna är stängda.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng