Åbo Akademi premierade forskare

Professor Ria Heilä-Ylikallio. Pressbild

Åbo Akademi har belönat professorerna Ria Heilä-Ylikallio och John Eriksson för framgångsrik forskning vid akademin.

Ria Heilä-Ylikallio, professor i modersmålets didaktik vid vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, premieras med Kristinapriset.

John Eriksson, professor i cellbiologi vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik, får i sin tur Gaddpriset.

De får vardera en prissumma på 20 000 euro. Prissumman tillfaller det ämne pristagaren representerar.

Prisen är en del av Åbo Akademis belöningssystem.

Pristagarna har valts enligt vissa kriterier, bland annat handledning av doktorander, antalet egna publikationer, erhållna externa forskningsmedel och särskilda meriter forskarsamfundet till fromma, meddelar akademin i ett pressmeddelande.

Heilä-Ylikallios forskning riktas mot läsande och skrivande i ett brett och föränderligt perspektiv.

Forskningen bedrivs tätt inpå skolverkligheten och bidrar direkt till utveckling av undervisning och lärarutbildning.

Centrala frågor är Hur kan läsning och skrivning i det allt mer flerspråkiga och digitaliserade samhället beskrivas, mätas och stödjas?

Frågorna är komplexa och förutsätter forskare med olika spetskompetens.

Heilä-Ylikallios forskargrupp är aktiv inom det nordiska nätverket i modersmålsdidaktisk forskning (NNMF) och det internationella Association for Research in L1 Education (ARLE).

Professor John Eriksson. ÅU-foto

John Erikssons forskning är inriktad på sambandet kring hur cellers form, rörelser och inre strukturer samverkar med cellens beslutsprocesser, den så kallade cellsignaleringen.

Cellsignaleringen å sin sida bestämmer hur celler rör sig över olika ytor och vävnader.

Processerna är speciellt viktiga då vävnader bildas, sår och vävnadsskador läks eller i samband med kroniska sår och vävnadsförfall.

Forskningen behöver avancerad mikroskopi och Eriksson har arbetat aktivt för att Åbo har fått mikroskopinstrumentering av världsklass.

Eriksson är också direktör för Åbo bioteknikcentrum och leder verksamheten vid centret för biovisualisering, Turku BioImaging.

Han ansvarar också för det finländska högkvarteret i den intereuropeiska organisationen Euro-Bioimaging.

Prisen delades ut på torsdagen av Åbo Akademis kansler Ulrika Wolf-Knuts.

Pristagarna har tagits fram av en nomineringskommitté bestående av kansler och fyra professorer, en från varje fakultet.

Kristinapriset delas ut bland professorerna vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier samt fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi.

Priset har namngetts efter drottning Kristina (1626–1689), som vid mycket ung ålder blev drottning och med tiden en framträdande regent. Hon var intresserad av vetenskap, historia och kultur och var mycket språkkunnig.

Gaddpriset i sin tur delas ut inom fakulteten för naturvetenskaper och teknik.

Priset har fått namn efter Pehr Adrian Gadd (1727–1797), den första professorn i kemi vid akademin i Åbo.

Åbo Akademi har premierat forskare med pris fyra gånger tidigare. Det här är tredje gången som prisen bär namnen Kristinapriset och Gaddpriset.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng