ÅA kan få 1 miljon av Åbo stad för ny professur

Sedimentprov. ÅU-foto
Sedimentprov från Erstan. ÅU-foto

Åbo stad föreslås ge 1 miljon euro till Åbo Akademi för skapandet av en professur i havsforskning.

För pengarna, som skulle ges i rater under åren 2018–2020, är det tänkt att ÅA anställer en forskare som sedan kan avancera till professorsnivå enligt det så kallade tenure track-systemet.

Åbo stadsstyrelse diskuterar donationen på måndag.

Åbo Akademis rektor Mikko Hupa skrev i början av året ett brev till stadsdirektören Aleksi Randell, där Hupa hänvisar till tidigare förda samtal om bidrag till havsforskning.

I brevet konstaterar Hupa att ÅA fyller 100 år nästa år, och är en ”pärla och en motor” för den tvåspråkiga staden.

ÅA är samtidigt, fortsätter Hupa, ett universitet med brett ansvar inom utbildning och med framgångsrik forskning.

Hupa lyfter fram ÅA:s framgångar inom naturvetenskaper och teknik, med havet och vatten som centrala forskningsområden.

Han nämner forskning kring rening av processvatten och Östersjön, och att Erik Bonsdorff, ÅA:s professor i marinbiologi, i år valdes till årets professor i Finland.

Hupa konstaterar att ÅA önska förstärka forskningen ”som hjälper oss människor att förstå förändringar i havsmiljön och bemöta de utmaningar som miljöbelastningen innebär.”

ÅA-rektorn avslutar brevet med att säga att Åbos historia som tidigare Hansastad, dagens starka varvsindustri samt stadens beroende av havet och Östersjön stöder ÅA:s profilering och vilja att arbeta med Åbo stad för en bra miljö och för invånarnas väl.

Stadsdirektör Aleksi Randell föreslår nu att stadsstyrelsen ger pengarna till ÅA.

Randell hänvisar till de saker som ÅA-rektorn nämner i sitt brev, och tillägger att det svenska universitetets betydelse för det tvåspråkiga Åbo är betydande både när det gäller image, utbildning och forskning.

Randell konstaterar också att havet och sjöfarten har en väldigt framskjuten position i Åbo stads strategi.

Idén om en donationsprofessur i havsforskning har vuxit fram genom diskussioner mellan ÅA och staden, där man funderat på hur ÅA:s kunnande och stadens strategier kan stöda varandra.

LÄS OCKSÅ:

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng