Wallin gjorde budgetmotion om Nagubron

Prostviksstranden. Stefan Wallin påminner riksdagen om behovet av planeringspengar för en Nagu-Pargas-bro. Foto: Anja Kuusisto

Riksdagsledamot Stefan Wallin (sfp) har lämnat in fem personliga budgetmotioner till regeringens budgetproposition för 2018.

Lokala problem med vägnätet i Åboland vill Wallin förbättra med en serie punktåtgärder. Men den mest iögonfallande infrastrukturella satsningen bland Wallins personliga motioner är en startpeng på 2 000 000 euro för att starta processen kring en fast förbindelse mellan Pargas och Nagu.

– Det råder ett brett samförstånd i landskapet om en broförbindelse som skulle knyta Nagus huvudöar till fastlandet. Bron skulle ge ytterligare fart åt skärgårdens företagsamhet, boende, återflyttning, arbete och turism, säger Wallin i ett pressmeddelande.

Driften av färjorna på passet Pargas-Nagu omkring 5,5 miljoner euro i året. Den inbesparingen kombinerat med måttliga användaravgifter skulle göra bron till en lönsam investering på lång sikt, såsom även uträkningarna för Karlöbron i Uleåborgtrakten visar. Därtill skulle väntetiderna för 600 000 bilar försvinna.

Vid sidan om den personliga motionen om Nagubron har Wallin också undertecknat den motion som hela valkretsens riksdagsmän enigt står bakom, det vill säga anslagen för en ny Rävsundsbro.

Wallin ser också flera lokala behov på vägpengar:

– Behovet av gång- och cykelleder på sträckorna Nagu-Prostvik i Nagu samt Släts-Kulla i Dragsfjärd är något jag fört fram i flera år. Båda vägavsnitten är smala och vägrenarna kantas av både fotgängare samt cyklister i alla åldrar. Behovet av en skyddad skolväg för eleverna i Dalsbruk kommer också växa då tung trafik i högre grad börjar trafikera ner till den nyöppnade frakthamnen, säger Wallin.

Wallin hoppas kunna åstadkomma en stående förändring i den alltjämt undermåliga Västeruddsvägen i Kimitoöns kommun. Han har lämnat in en budgetmotion om ett anslag på 600 000 euro för att göra en grundlig renovering av vägen.

– Det är ingen idé att försöka fylla hålen med grus varefter de uppstår utan det som krävs är en grundlig reparation. De som bor längs vägen har i åratal påtalat problemen med vägen, och det är lätt att förstå deras frustration, säger Wallin.

 

Wallin kommer också med ett ambitiöst förslag om att införa en självrisk på den avdragningsgilla delen av arbetsmarknadsorganisationernas medlemsavgifter. Självrisken skulle vara 100 euro för arbetstagare samt 500 euro för arbetsgivarorganisationers medlemsföretag. Denna förändring beräknas hämta in totalt mellan 75-80 miljoner euro till staten, kommunerna, kyrkan samt Folkpensionsanstalten. Wallin har även lämnat in en lagmotion om samma åtgärd.

Wallins budget- och lagmotioner ger ett överskott på drygt 69 miljoner euro i statskassan eftersom vägprojekten kostar 6,1 miljoner euro och den begränsade avdragsrätten för fackavgifter inbringar minst 75 miljoner.

 

1 kommentar till Wallin gjorde budgetmotion om Nagubron

  1. Förbindelsen PARGAS-Nagu fungerar i dag med den nya färjan Elektra alldeles utmärkt. För denna nya färja har enligt okontrollerade uppgifter investerats över 20 millj. euro. Totalt onödigt att nu igen börja diskutera/gnälla om broförbindelse, man vet ju inte hur en sådan förbindelse skulle förverkligas, en bro eller fem broar eller den ursprungliga enda goda iden Sandörutten.

Kommentarerna är stängda.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng