Mikko Hupa: Att vara IVA-ledamot är en jättestor ära

 

ÅA:s rektor Mikko Hupa .
Har blivit vald till en av sex utländska ledamöter i Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien i Sverige.

Åbo Akademis rektor Mikko Hupa har valts in som en av sex utländska ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i Sverige.

De övriga fem utländska ledamöterna är Emmanuelle Charpentier, mikrobiolog vid Pasteurinstitutet, Wilhelm Krull, generalsekreterare för Volkswagen Stiftung, Pekka Lundmark, vd och koncernchef för Fortum, Bin Ning, rektor vid Beijing Jiao Tong University, samt Thomas Wilhelmsson, professor i civil- och handelsrätt samt kansler vid Helsingfors universitet.

– Det är en jättestor ära för mig att få motta denna prestigefyllda utnämning. IVA är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi och samtidigt mycket aktiv och produktiv. Det blir intressant att få delta i dess verksamhet, säger Hupa.

Till utländsk ledamot i IVA kan utses en utanför Sverige stadigvarande person som gjort framstående insatser inom området för akademiens verksamhet och som visat särskilt intresse för att utveckla kontakterna med svensk forskning och svenskt näringsliv.

– Vi har haft många framgångsrika forsknings- och samarbetsprojekt med svenska och nordiska företag och universitet. Det är roligt att Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien känner till och uppskattar Åbo Akademis verksamhet inom teknik, säger Hupa.

IVA är en fristående akademi med runt 1 300 svenska och utländska ledamöter.

Ledamöterna är beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning. Den svenska kungen är IVA:s högsta beskyddare och deltar aktivt i verksamheten.

Mikko Hupa, född 1952, är professor och sedan 2015 rektor vid Åbo Akademi. Han tog sin diplomingenjörsexamen vid Åbo Akademis dåvarande kemisk-tekniska fakultet och disputerade vid Åbo Akademi 1980.

Mikko Hupas forskningsområde är kemi i industriella högtemperaturprocesser, speciellt ren förbränningsteknik av biomassor och avfallsbränslen.

 

 

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng