Insändare: Den framtida vården inom Kimitoöns kommun

Det var inte trevliga nyheter man fick höra i riksnyheterna (29.8.2017) om Attendo i Raseborgs stad.

Vårdjätten Attendo har inte följt avtalen vid äldreboendena Villa Stella i Ekenäs och Villa Pentby i Karis. Raseborgs stad kräver Attendo på 350 000 euro och det är inte första gången Raseborg stad tvingas reklamera vården.

Regionsförvaltningsverket kritiserade Attendos vårdhem Källan i Hangö i april 2017 för att de har för lite personal nattetid och dålig hygien.

Man får hoppas att det inte ska hända oss här inom Kimitoöns kommun.

Vi har privata lokala aktörer som bör få chans att få sin verksamhet i full gång. Enligt undersökningar så är klienterna och deras anhöriga mycket nöjda med servicen de får i Alma- och Hannahemmen, på Silverbacken och i Fridhem.

Varför är det en sådan brådska att privatisera när vi kanske har möjligheter att hålla en del av verksamheten i kommunens regi i framtiden?

Det talas om att kommunen skulle vara en kriskommun. Vi anser det endast vara propaganda.

Man bör komma ihåg att Kimitoöns vattenverk har en skuld på ungefär 10,2 miljoner euro, som dess kunder måste betala.

När man inte beaktar den så har man grovt räknat en skuldbörda på drygt 2 000 euro per invånare.

Att investera närmare en miljon euro för en behövlig renovering av Almahemmet är inte bortkastade pengar, tvärtom.

Om det bildas ett vårdbolag gemensamt med Pargas, Åbo stad och Kimitoöns kommun så har vi Almahemmet kvar, inte att förglömma Hannahemmet.

Till sist, vi kommer inte att medverka till att vårdjättar som är skrivna utomlands skor och utnyttjar sig på människor i vår kommun.

Våra äldre har byggt upp det här landet. I Finlands 100-års tema vill vi garantera god fortsatt vård åt dem.

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen
Johan Sundqvist
Kimitoön

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng