I Finland finns omkring 50 radikaliserade fångar

Starrbacka fängelse i Åbo. ÅU-foto

I fängelserna i Finland har iakttagelser om våldsam extremism och radikalisering gjorts om 84 fångar, berättar en rapport från Brottspåföljdsmyndigheten.

45 av dem är fortfarande intagna medan 39 antingen har frigivits eller utvisats från landet.

Uppgifterna framgår av en delrapport för ett projekt som går ut på att identifiera våldsam extremism och radikalisering. Projektet genomförs av Södra Finlands brottspåföljdsregion.

Det har varit ett flertal observationer om extremism under projektet. Till exempel har fångar med muslimsk bakgrund begått misshandel i fängelserna i Finland där religionsanknutna faktorer misstänks ligga bakom.

Man har också kunnat observera att terrorattacker med anknytning till extremistisk islam har firats av vissa fångar. En sådan iakttagelse hade också gjorts efter knivattacken i Åbo.

Observationer har kommit in nästan varje gång efter attacker på olika håll i världen. Iakttagelserna visar att bland fångar finns personer som har en positiv attityd gentemot terrorism som riktar sig mot västerländska människor.

Utgångspunkten för våldsam radikalisering i fängelser är exponering för tankar eller ideologi med extremistisk framtoning. Exponeringen sker oftast under påverkan från en medfånge eller ett gäng i fängelset. Karismatiska ledarfigurer bland fångarna går konsekvent in för att radikalisera andra.

Även saker och skeenden utanför fängelset kan bidra till att en fånge radikaliseras. Kommunicering med extremistiska nätverk, bekanta, auktoriteter och släktingar som delar samma tankegångar kan tjäna som bränsle för bitterhet och vrede.

I Finland berör fenomenet främst fångar med utländsk bakgrund och radikaliseringen är relaterad till religiöst motiverad våldsam extremism. Under projektet i Södra Finlands brottspåföljdsregion har man också gjort flera observationer angående politiskt motiverad våldsbejakande extremism.

Observationerna ger vid handen att det största radikaliseringshotet gäller fångar som exponeras för en extremistisk islamisk eller högerextrem ideologi.

Enligt rapporten ska fokus i förebyggandet av radikalisering under fängelsestiden ligga på personalutbildning, informationsförvärv och en säker anstaltsplacering.

Länk till delrapporten (på finska)

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng