Blodkroppsstudie i Åbo får Medixpriset

Vid konfokalmikroskopet. Från vänster docent Kaisa Auvinen, doktorand Norma Jäppinen, professor Marko Salmi och docent Pia Rantakari. Foto: Martti Ahlstén

Årets Medix-pris går till den immunologiska forskningsgruppen vid medicinska fakulteten vid Åbo universitet. Gruppen leds av Marko Salmi.

Priset delas ut av Helsingfors universitet och uppgår till 20 000 euro. Det beviljas i år för trettionde gången.

Den prisbelönta studien publicerades i tidningen Nature i oktober 2016. Studien kartlägger hur vita blodkroppar överförs från blodet till vävnaderna och i motsatt riktning.

Professor Marko Salmi berättar själv om forskningen:

– Det är fråga om grundforskning inom biomedicin. Målet är att man utifrån vårt och andra forskningsgruppers arbete inom samma område inom kort kan utveckla nya läkemedel och behandlingar för allvarliga sjukdomar. Detta har redan skett till exempel inom cancervården där nya läkemedel, immunmodulatorer, som tagits fram på basis av grundforskning har förändrat vården av melanompatienter i grunden.

Enligt Salmi har den immunologiska forskningen fått en central roll inom allt fler delområden inom medicin. Under de senaste årtiondena har man kommit fram till att immunologiska reaktioner har en avgörande betydelse för många sjukdomar, inte bara för traditionella infektionssjukdomar såsom reumatism och MS, utan också för andra sjukdomar såsom fetma, Alzheimer och cancer.

Prisbeloppet doneras årligen till universitetet av Oy Medix Ab, vars huvudägare är Minervastiftelsen. Stiftelsen driver ett vetenskapligt forskningsinstitut i Biomedicum i Helsingfors.

Priset beviljas årligen för utmärkt vetenskaplig forskning i Finland som har publicerats i form av en artikel föregående år. Det ska vara fråga om sådan forskning inom biomedicin eller klinisk medicin som i sin helhet eller till väsentliga delar bedrivs i Finland. Pristagaren utses av en panel bestående av representanter för Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborgs universitet.

HÄR FINNS ARTIKELN

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng