Insändare: Vem beslutar om vindkraften i Kimitoöns kommun?

I mitten av maj undertecknade Kimitoöns fullmäktigegrupper en programförklaring som fastställer de mål grupperna förbinder sig till under den kommande fullmäktigeperioden.

Efter de många politiskt konfliktfulla åren var programförklaringen en gåva till kommuninvånarna och den mottogs utan förbehåll.

Även vindkraften ingick i programmet. Kommunen vill inte ha nya vindkraftsprojekt och de två öppna vindkraftsplanerna, Olofsgård och Gräsböle, avslutas. Planen med de 29 kraftverken i Nordanå-Lövböle ska slutföras och miljöministeriets anvisningar om kraftverkens bullernivåer ska följas.

För de öppna vindkraftsprojekten ansvarar Konstsamfundet och det tyska bolaget EFE.

För några år sedan lade Konstsamfundet Olofsgårdsprojektet med 19 kraftverk på is och meddelade att man väntar på en politiskt gynnsammare tid. Efter kommunalvalet är det politiska fältet så gott som oförändrat och alla grupper har undertecknat den nämnda programförklaringen.

I den här nya situationen väntade man på att Konstsamfundet meddelar att projektet avbryts. Eftersom inget hördes frågade man.

Svaret var bryskt: Ingenting ändras. Projektet ligger fortfarande på is i väntan på att förverkligas.

Samfundet meddelade sålunda att det struntar i fullmäktigegruppernas beslut.

Före krigen var beslutanderätten i Finland bunden till förmögenhet. Endast en tillräcklig förmögenhet gav rätt till att delta i beslutsfattandet. Först efter en lång kamp fick invånarna allmän rösträtt.

Konstsamfundet tycks fortfarande – under självständiga Finlands jubileumsår – leva kvar i en förgången tid. Samfundet har stora ägor på vår ö och är en betydande skattebetalare till kommunen.

Hundratals kommuninvånare och sommarstugeägare påverkas av Konstsamfundets vindkraftsplaner. Kommer närskogen att bli ett industriellt vindkraftsområde med 220 m höga kraftverk, stor ovisshet råder.

Enligt kommunen kan detta inte att ske. Enligt Konstsamfundet kan kraftverken byggas. Det tyska bolaget EFE har inte alls uttalat sig om gruppernas programförklaring.

Pinan för hundratals kommuninvånare fortsätter.

Esko Salmela
Dalsbruk

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng