Ledare: Hur ser ditt Kimito ut?

Heinävesi, Savolax. En lördag i slutet av maj. Ett femtiotal människor har samlats till talkoarbete för att kratta, städa och fixa i den lilla parken i kommunens centrum.
Kommunen hade några anställda på plats med maskiner och mylla. Tidigare under veckan hade man redan gjort grovjobbet, byggt om parken med några stenblock, terrasseringar och bänkgrupper.

På detta vis blev den tidigare tämligen anspråkslösa parken mitt i byn uppiffad, lämpligt inför stugkommunens livliga turistsäsong. Samtidigt blev parken en symbol för gemenskap.
Heinävesi har cirka 3 500 invånare.
Kimitoön har nästan 6 900 invånare. Hur många av dem skulle ställa upp på parktalko? Säkert många, om något motsvarande skulle ordnas där.

Frågan om vem som ställer upp är aktuell i Kimitoöns kommun. Kulturkansliet och planläggningsenheten samlar som bäst idéer för utveckling av Kimito centrum.
”Centrumområdet och särskilt torget med omgivning saknar förbättring av intrycket. Det är möjligt att förbättra trivsamheten genom till exempel planteringar, utemöbler och konst”, lyder inbjudan till kommuninvånarna.
I sommar inleds både planering och bygge av Torgparken bredvid Villa Lande, men kommunen önskar att invånarna skulle komma med idéer om hur centrum kunde se ut och vad som kunde organiseras där.
Tiden för att lämna in förslag som gäller själva Torgparken gick ut i maj, men då det gäller resten av centrum finns det tid att kläcka idéer till slutet av augusti.

Förhoppningsvis är det många som reagerar när denna chans till delaktighet erbjuds.
Det här handlar inte bara om dem bor i just Kimito eller rör sig mycket där. Kimito centrum är också ett av kommunens viktiga visitkort utåt. Det som görs där påverkar en stor grupp människors attityder samt hur de utnyttjar det offentliga rummet.
En inbjudan att delta är ändå bara steg ett på den så kallade delaktighetsstegen, som har fyra steg: information, förankring, delaktighet och medbestämmande.
Informationen har skötts, inbjudan är ute. Men det kan inte stanna här. För steg två, förankring, bör man påminna om möjligheten att vara med och påverka. Lyft inbjudan uppåt på kommunens sajt flera gånger under sommaren, marknadsför den på den egna Facebook-sidan, länka den till andra tänkbara sociala forum med någon koppling till Kimitoön. Ställ frågor, sporra till dialog, svara på frågor – slumra inte.

En bra fråga är vilken relation Kimito centrum har till exempelvis Amosparken. Vad finns i Amosparken, vad kunde finnas i centrum – vilken ”roll” har de två platserna i samhället?
En annan fråga kunde handla om vilka grupper som rör sig i centrum – eller inte gör det.
Det finns också element som är så vardagliga att ingen reagerar på dem, de bara ”finns”. Ett sådant element är busstationen, där många står och väntar eller kliver av bussen. Finns det något som kan tillföras där?

En aktiv närvaro i förankringsprocessen innebär att folk verkligen vet vad som görs. Härifrån övergår man sedan lätt till steg tre, delaktighet.
Delaktighet är när invånare under sommarmånaderna kommer med idéer som kan göra att hela idéinsamlingen får ett sidospår och kompletteras. Kanske ger dialogen uppslag för framtida satsningar i för andra delar av kommunen.
Inget projekt är för stort eller för litet för att inte dra nytta av allemansdelegering, crowdsourcing.

Steg fyra är på delaktighetsstegen är medbestämmande. Kommunen har sista ordet, så det behöver inte ordnas någon lokal folkomröstning, men varför inte ordna en träff där man kort redogör för ett urval av de idéer som kommit in. Efter att dessa presenterats för den stora allmänheten, såklart.

Det finns ett tydligt samband mellan delaktighet och trivsel. Om man som Heinävesiborna får vara med och fixa en park, känns det bra varje gång man ser den igen. Parktalkot – eller vad som nu sedan kunde vara det rätta elementet i Kimito – blir sedan en snackis som fungerar som ett gemenskapsmurbruk. Och föräldrar, glöm inte barnen! Det är bara att pyssla ihop ett nytt kommuncentrum någon regnig dag. Materialvalen är såklart fria – och om de inte på kommunen inser vikten av att ge synlighet åt barnens visioner så lovar ÅU att ge publicitet åt skapelserna.

Det är inte så ofta det erbjuds en möjlighet att vara med och påverka på det här sättet. Möjligheten till delaktighet och känslan av att vara med om positiv utveckling är värdefulla.
Från kommunens sida förutsätts ändå fler upprop och inlägg. Det går inte att sitta stilla och vänta på den sista augusti. Kommunen ska inte bara utföra, utan möjliggöra. Men det kräver aktiva insatser.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng