Dilemmat efter Randell

Aleksi Randells besked att han lämnar stadsdirektörsjobbet i Åbo för att bli vd för lobbyorganisationen Rakennusteollisuus (Byggindustrin) RT försätter staden, och i viss mån hela regionen, och dess beslutsfattare i en knepig position.

Åbo är navet i den ekonomiska boom som landskapet upplever och detsamma gäller för stadens roll i social- och hälsovårdsreformen och i landskapsreformen.

Randell är fri att fatta egna beslut om sin fortsatta karriär och ingen enskild person är oersättlig, men omständigheterna kommer att ställa stora krav på hans efterträdare.

Det finns en politisk överenskommelse om att ledarskapsmodellen i Åbo ska ses över om två år. SDP talar varmt för borgmästarmodellen men Samlingspartiet – vars man Randell är – vill fortsätta med nuvarande modell.

Socialdemokraternas vurm för borgmästarmodellen förklaras med att en sådan ledning – staden skulle också få vice borgmästare – skulle vara politiskt vald av fullmäktige och därmed indirekt av Åboborna.

Makten skulle därmed bli mindre tjänstemannaaktig och stadens ledning skulle ha ett större politiskt ansvar inför väljarna.

SDP menar att i nuläget vet Åboborna inte vem som leder staden, och att tjänstemän leker politiker – utan att behöva bära ett politiskt ansvar.

Samlingspartiet menar å sin sida att det rakt motsatta är fallet: stadens stabila ekonomi, utveckling och attraktionskraft är ett bevis på att den nuvarande stadsdirektörsmodellen fungerar.

Fullmäktige är fortfarande det beslutande organet, med makt att avsätta stadsdirektören om förtroendet tryter.

Vi säger: det politiska ansvaret går djupare i en borgmästarmodell än en stadsdirektörsmodell, men om politikerna i Åbo upplever att tjänstemännen dominerar så är det för att tjänstemännen getts det utrymmet – av politikerna.

De gröna kommer att vara i en nyckelroll när det blir omröstning i fullmäktige om borgmästarmodellen om två år.

I ÅU i går sa partiets fullmäktigegruppordförande Niina Ratilainen att om två år kommer erfarenheterna av Helsingfors borgmästarmodell att fungera som färdkost för beslutsfattarna.

Troligen är det för optimistiskt att tro att två år är tillräckligt lång tid för att dra slutsatser som skulle övertyga Åbos folkvalda i någondera riktningen.

Men faktum kvarstår: den här diskussionen kommer att föras i Åbo om två år och den kan resultera i att stadsdirektörsjobbet slopas för en borgmästarmodell.

Det innebär att den nya stadsdirektören måste anställas för en viss tid, närmare bestämt för fyra år fram till 2021 då nästa kommunalval hålls.

En tolkning av de här förutsättningarna gör gällande att för ett redan extremt utmanande jobb kommer intresset, givet jobbets osäkra framtid, att minska.

Vem vill ta sig an att leda Åbo stad mitt under de mest omvälvande reformer som landet någonsin upplevt och med ett krav om att slå mynt av den ekonomiska tillväxten på bästa möjliga sätt – och samtidigt sväva i ovisshet om den egna framtiden, åtminstone fram till 2019?

Den som efterträder Randell måste trots allt jobba som om det handlade om en tillsvidareanställning. Stadsdirektörens handlingskraft får inte tryta ens på slutrakan.

Vilket för oss över till vem som ska efterträda Randell.

Också om det inte handlade om en eventuell övergångsperiod från en ledningsmodell till en annan så skulle efterträdarens kunskap och vision om Åbo understrykas. De många frågetecknen gör att den aspekten blir ännu viktigare.

Det här innebär troligen att de starkaste kandidaterna finns i stadens egna led, och därmed att de har en partibok.

Minna Arves namn har redan nämnts i diskussionen. Det är begripligt. Samlingspartisten Arve, som är vd för Åbo handelskammare, har varit med i Åbopolitiken i över tio år och bland annat lett stadsstyrelsen.

Arve skulle också kunna fungera som en gardering för Samlingspartiet: hon skulle fortsättningsvis vara en stark kandidat om borgmästarmodellen blir av – även om det är en modell som hon kritiserat.

Ingen av folkvalda som intervjuades i ÅU och Turun Sanomat i går vill säga att platsen som Randell lämnar är vikt för Samlingspartiet.

Sannolikt blir det en öppen ansökning, och SDP hoppas säkert att deras man, biträdande stadsdirektören Jarkko Virtanen, söker jobbet.

Vänsterförbundets fullmäktigegruppordförande Johannes Yrttiaho för fram den beaktansvärda aspekten att den rödgröna framgången i kommunalvalet borde synas i valet av stadsdirektör.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng