Vd och arbetsledare dömda till böter för dödsvållande

Egentliga Finlands tingsrätt. ÅU-foto

Anställd i Pikisföretag omkom i december 2015 då han hamnade under ett jordras.

Företaget Pesupalvelu Hans Langh i Pikis och dess vd samt en arbetsledare har dömts till böter  i Egentliga Finlands tingsrätt för dödsvållande och arbetarskyddsbrott.

Företaget dömdes till 20 000 euro i samfundsböter för man brutit mot arbetarskyddsbestämmelserna.

Företagets vd och en arbetsledare dömdes till bötesstraff för arbetarskyddsbrott och dödsvållande.

Vd:n dömdes till 20 dagsböter på totalt 1 1000 euro medan arbetsledaren dömdes till 30 dagsböter. Han ska betala 1 590 euro i böter.

Tingsrätten anser att företaget inte följt arbetarskyddsbestämmelserna när en anställd i företaget omkom i en arbetsolycka i december 2015.

Rätten anser att arbetsledaren hade ett större ansvar än vd:n i det inträffade eftersom vd:n i egenskap av företagets verkställande direktör inte kunde ha ansvar för alla detaljer i företaget.

Olyckan inträffade när två av företagets anställda förberedde ett nytt avloppssystem i ett egnahemshus.

En av männen arbetade i ändan av en tio meter lång tunnel med en högeffektiv sugslang med vilken han sög bort jordmassor under huset. Han var utom synhåll för sitt arbetspar.

Jordmassorna rasade över honom med den påföljden att han omkom.

Tingsrätten anser att vd:n och arbetsledaren har brutit mot arbetarskyddsbestämmelserna genom att inte ge tillräckliga instruktioner i hur man hanterar jordmassor som sugs bort under ett hus.

Arbetsledningen borde också ha uppmanat arbetsparet att vara inom synhåll för varandra medan arbetet utfördes.

Arbetsledaren har i förundersökningen sagt att han har gett muntliga säkerhetsdirektiv för hur arbetet ska utföras. Några skriftliga direktiv har inte funnits.

Det var först efter olyckan som direktiven skrevs ner.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng