TY-avhandling: Astma i skolåldern kan förutspås tidigt

Minna Lukkarinen. Pressbild

Redan under barnets första levnadsår kan rätt bra förutspå om barnet riskerar få astma i skolådern.

Det visar medicine licentiat Minna Lukkarinen som på fredagen disputerar vid Åbo universitet. Hon jobbar till vardags som specialistläkare i barnhälsovård vid Åbolands sjukhus.

Lukkarinens avhandling visar att redan vid barns första problem med pipande eller väsande andning (medianåldern var 11 månader) kan man observera riskfaktorer som förutsäger om barnet har allergisk eller icke-allergisk astma vid åttaårsåldern.

Om de första utandningsproblemen, kopplade till inflammation och svullnader i luftrören, beror på matallergi eller rhinovirus ökade sannolikheten för allergisk astma i skolåldern.

Om föräldrarna röker och barnet har sina första andningsproblem innan det fyllt 1 år ökar sannolikheten för att barnet har icke-allergisk astma i skolåldern.

Lukkarinen säger att det här är en betydande upptäckt eftersom man tidigare behandlat de olika astmatyperna som en helhet när man försökt hitta riskfaktorer.

– Att astmatyperna har olika riskfaktorer antyder också att de har skilda mekanismer och kan vara olika sjukdomar, uppger hon.

Lukkarinen konstaterar att man tidigare betonat att tidig djur- och pollenallergi, som ofta framträder i treårsåldern, är tecken på att barnet senare utvecklar astma.

Hennes egen forskning visar att matallergi och atopiskt eksem redan i ettårsåldern bra förutspår senare astma.

Lukkarinens resultat kan hjälpa till att identifiera barnen som riskerar få astma och att utveckla och rikta förebyggande vård.

Ungefär vart tredje småbarn drabbas åtminstone en gång av utandningsproblem.

Avhandlingen heter ”The risk of school-age asthma after the first severe rhinovirus-induced wheezing”. Lukkarinen disputerar fredagen den 5 maj kl. 12 i ÅUCS U-sjukhus, Auditorium Paediatricum Tuomas Peltonen, Tavastvägen 11 i Åbo. Opponent professor emeritus Tari Haahtela (HU) och kustos professor Terho Heikkinen (TY). Disputationen är på finska. Lukkarinen är född 1977 och är student från Luostarivuoren lukio i Åbo. Ämnet är pediatrik (barnhälsovård).

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng