Polisen testar kameror på sina overaller

Polisens möjligheter att ha en inspelande kamera fäst vid sin overall utreds. ÅU-foto

 Enligt arbetsgruppen som utrett polisens overallkameror är fördelarna obestridliga.

– Framförallt förväntas overallkamerorna förbättra polisarbetets produktivitet och kvalitet. Dessutom har de redan konstaterats förbättra polisens arbetssäkerhet, minska våldsamt motstånd mot polisen och öka polisens rättsskydd. Kamerorna har också en förebyggande effekt, berättar arbetsgruppens ordförande överkommissarie Sami Hätönen på Polisstyrelsen.

Hätönen menar också att det är viktigt med så noggranna anvisningar som möjligt om användningen av overallkameror.

– Det borde vara möjligt att införa overallkameror i slutet av 2018, men det beror på tidtabellen för konkurrensutsättningen av upphandling av system. Trettio overallkameror testas just nu vid polisinrättningen i Helsingfors, berättar Hätönen.

Sami Hätönen understryker att overallkameran endast är ett nytt arbetsredskap och att samma behörighetsgrunder och begränsningar gäller för kamerorna som för annan inspelningsutrustning.

– Den enskilda polisen fattar alltid beslut om att börja och avsluta en inspelning. Kamerorna spelar därmed inte in okontrollerat, utan de kopplas på endast när det finns en laglig grund för det. Inte heller behandlingen av upptagningarna avviker från de övriga metoder som står till polisens förfogande, berättar Hätönen.

Enligt arbetsgruppen är det möjligt att använda overallkameror inom ramen för den nuvarande lagstiftningen. Arbetsgruppen har dock identifierat utvecklingspunkter i lagstiftningen gällande bildtagning samt behandling och lagring av upptagningar.

Därför har arbetsgruppen bland annat bestämt att fastställa en ändamålsenlig gräns för hur länge obehandlade uppgifter från en overallkamera får sparas.

– Utvecklingen av lagstiftningen borde ligga såväl i polisens som i allmänhetens intresse, framhäver Hätönen.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng