Konsumenternas vanor i Åboregionen kartläggs i ny enkät

ÅU-foto

Flera enkätundersökningar har gjorts de senaste åren om konsumenternas köpvanor i Åbo centrum och köpcentren Mylly och Skanssi.

Den senaste gjordes i höstas av forskare och studerande vid Åbo universitet.

– Det visar sig att affärerna i Åbo centrum klarar sig bra i konkurrensen med köpcentren. I vissa åldersgrupper gör man större uppköp i euro i Åbo centrum än i köpcentren Skanssi och Mylly. Det här gäller främst konsumenter i övre medelåldern som köper kläder och skor, säger professor Heli Marjanen, forskningsledare i undersökningen.

Resultaten visar också att antalet kunder som besöker centrum på cykel ökar. Knappt 20 procent av kunderna besökte centrum med cykel. 30 procent kom med bil och en lika stor andel kom med buss.

– Den ökande andelen cyklister visar att det behövs fler cykelvägar i centrum, säger Marjanen.

Nu görs en uppföljning av höstens undersökning.

En enkät har skickat ut till 7 000 personer i Åbo och Åbos grannkommuner.

– Tyvärr anlände enkäten med posten två veckor senare än beräknat till följd av tekniska problem hos tryckeriet. Men man hinner fortfarande besvara enkäten. Vi har förlängt svarstiden till den 30 maj, säger Marjanen.

Hon hoppas att så många som möjligt fyller i enkäten.

– Det är viktigt att vi får veta konsumenternas köpvanor och hur de förändras. Den här gången vill vi också höra konsumenternas syn på digitaliseringen, säger hon.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng