Förmånligt för småhusägare att bo i Åbo

Egnahemshus i Åbo. ÅU-foto

Åbo hör till de städer som har de lägsta avgifterna för boende i egnahem.

Boendekostnaderna varierar stort mellan kommunerna.

Det visar en utredning som Finlands egnahemsförbund har gjort. Förbundet har jämfört boendekostnaderna för egnahemshus.

Man granskade fastighetsskatten samt avgifterna för el, vatten och avfall i 25 kommuner. Tillsammans representerar kommunerna drygt hälften av landets invånare.

Som jämförelseobjekt valdes ett 120 kvadratmeter stort egnahemshus med eluppvärmning. Huset är 30 år gammalt och byggt i trä på egen tomt som är 1 000 kvadratmeter stor.

Åbo har tillsammans med Karleby och Joensuu de billigaste boendekostnaderna bland alla kommuner i undersökningen. Tillsammans representerar de 25 kommunerna drygt hälften av landets invånare.

I kategorin städer med över 100 000 invånare har Åbo de lägsta kostnaderna över hela linjen jämfört med de övriga städerna i kategorin.

Åbo är förmånligast bland de stora städerna i fråga om boendekostnaderna för egnahemshus. Grafik: Paul Söderholm, källa: Egnahemsförbundet

Dyrast är Jyväskylä följt av Helsingfors medan Uleåborg och Tammerfors hör till de förmånligaste kommunerna. Skillnaden i boendekostnaderna mellan Åbo och Jyväskylä är cirka 700 euro om året.

Skillnaden mellan den dyraste och den förmånligaste kommunen i undersökningen är hela 1 200 euro.

Dyrast är boendet i Nyslott där boendekostnaderna på årsnivå steg till nästan 4 700 euro. Nyslott är också den stad som har den högsta skatteprocenten, 22,5 procent, bland jämförelsekommunerna.

Billigast är boendet i Joensuu där kostnaderna för att bo i egnahemshus är 3 500 euro om året enligt egnahemsförbundets kriterier.

I Åbo är kostnaderna knappt 3 600 euro om året.

Utredningen som gjordes början av året. Jämförelsen beaktar inte kostnaderna för bostadslån, räntor, bevakning, försäkringar och reparationer.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng