Finlands export släpar efter i Norden

Den privata konsumtionen är fortfarande motorn i vår tillväxt, säger Aktias chefsekonom Heidi Schauman. Foto: J-O Edberg

Finland är nu på fötter efter flera år av lågkonjunktur. Aktia förutspår att landets ekonomi växer med 1,4 procent i år och nästa år.

Ännu i november förutspådde banken att tillväxten i år stannar på 1 procent. Men nu har prognoserna justerats uppåt.

Den negativa trenden svängde redan i fjol. Då hade Finland en ekonomisk tillväxt på 1,6 procent, lika stor som tillväxten i USA.

– Situationen är nu bättre än på många år, säger Aktias chefsekonom Heidi Schauman.

Men tillväxten är ännu ganska svag för att det ska skapas tillräckligt många jobb, säger hon.

– En tillväxt på under 2 procent skapar inte så många nya jobb.

Men situationen varierar i olika delar av landet. I Åboregionen växer ekonomin för tillfället snabbare än i resten av landet.

Överlag har den positiva utvecklingen spridit sig till allt fler branscher. Byggnadsindustrin har ett starkt uppsving med en rekordstor nybyggnadsproduktion. Också inom industrin och servicesektorn är det tillväxt.

– Företagen har börjat investera, i fjol ökade investeringarna med 5 procent. Ett bra exempel är Åboregionen där många företag har gjort investeringar, säger Schauman, som besökte Åbo på onsdagen.

Man investerar i maskiner och produktionsanläggningar.
– Det här är goda nyheter, speciellt i sydvästra Finland, säger Schauman.

Trots den positiva utvecklingen inom företagen är det fortfarande den privata konsumtionen som är motorn i den ekonomiska tillväxten.

Aktia förutspår att den privata konsumtionen ökar med 1,3 procent i år.

– Konsumtionen har gått ner en aning, men den fortsätter att vara livlig. Vi har till och med gått förbi Sverige, säger Schauman.

– Tidigare var konsumenterna försiktiga. Men nu då tilltron till ekonomin ökat vågar man göra stora inköp. Vi köper bilar, hemelektronik, sportartiklar och heminredning.

Exportens utveckling sedan finanskrisen 2008. Källa: Aktia

Normalt är det exporten som är tillväxtens motor. Men den har inte kommit upp i varv ännu även om företagen fått fler nya beställningar och produktionen har börjat öka.

– Det finns mycket kvar att önska ännu när det gäller industriproduktionen, den är fortfarande vår akilleshäl, säger Schauman.

Samma sak gäller exporten. Vår export är fortfarande 10 procent mindre än vad den var före finanskrisen 2008.

– Vi ligger långt efter våra grannländer Sverige, Norge och Danmark, säger Schauman.

Tecken finns ändå på att exporten håller på att ta fart, och utsikterna för att landets ekonomi fortsätter att växa är goda, säger hon.

– Men ingen vet hur länge den positiva utvecklingen håller i sig.

Ett orosmoment är att osäkerheten i världen har ökat. Osäkerheten leder till att investeringsviljan minskar.

Dessutom vet man inte vad USA:s president Donald Trump hittar på för att gynna amerikanska företag i utrikeshandeln.

Också i Europa finns det oroshärdar, säger Schauman.

– Bankkrisen i Italien är ännu inte löst och situationen i Grekland är fortfarande instabil. Dessutom är banksektorn i Europa inte ännu helt i skick.

En räntehöjning från bankernas sida väntas ändå inte på en tid om man får tro Schauman.

– Europeiska centralbanken ECB väntas höja sin styrränta tidigast 2019, i år och nästa år blir det sannolikt inga höjningar, säger hon.

Förr eller senare får vi ändå räkna med att räntorna stiger. Tecken som tyder på det finns redan.

– De långa räntorna har redan vänt uppåt. Snart börjar kanske också de korta räntorna stiga, säger Schauman.

 

 

Fler kvinnor deltidsjobbar

Hetidsjobben blir till deltidsjobb. Källa: Aktia

I fjol skapades 20 000 nya jobb netto, visar Aktias rapport över landets ekonomi.

Många av de nya jobben är deltidsjobb.

– Nästan all tillväxt i ekonomin beror på att deltidsjobben har ökat, säger chefsekonom Heidi Schauman.

Deltidsjobben har ökat hos både män och kvinnor. Men ökningen är störst hos kvinnorna.

– I fjol var 19 000 fler kvinnor deltidsanställda jämfört med året innan, säger Schauman.

Samtidigt minskar antalet heltidsjobb i kvinnodominerade branscher.

– Många heltidsjobb har försvunnit från undervisningssektorn. Samtidigt har nya jobb skapats bland annat inom byggnadsbranschen som är mansdominerad.

Enligt Schauman finns det många på arbetsmarknaden som ofrivilligt arbetar deltid. Också män.

– Det här är oroväckande. Många människor skulle vilja jobba mera än vad de får. De positiva effekterna på ekonomins tillväxt blir också mindre när färre jobbar på heltid, säger Schauman.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng