Åbohögskolorna effektiverar samarbetet inom teknik

Axelia vid Åbo Akademi. ÅU-foto

Åbo universitet, Åbo Akademi,  Åbo yrkeshögskola och yrkeshögskolan Novia har tillsammans med Turku Science Park undertecknat ett intentionsavtal som siktar på att stärka det regionala utbildningsklustret inom tekniska utbildningar.

Utmaningen för högskolesamarbetet är ett otillräckligt utbud av högre utbildning inom det tekniska utbildningsområdet i Åbo och Egentliga Finland, dels i förhållande till den starka ställning som regionens teknologiindustri har, dels i jämförelse med såväl andra stora stadsregioner som övriga landskap.

Tanken med det stärkta samarbetet är att på bred front effektivera kunskaps- och utbildningsutvecklingen i Åbo i samarbete med övriga Finland och utländska högskolor, meddelar Åbohögskolorna i ett pressmeddelande .

Detta för att möta näringslivets behov och för att garantera regionens konkurrenskraft.

Samarbetets särskilda tyngdpunkt ligger i att tillgodose den kraftigt växande teknologiindustrins behov av branschövergripande kunnande.

Genom samarbetet kan man i Åboregionen och Egentliga Finland förverkliga och styra till exempel befintliga och kommande magisterprogram, samt andra utbildningar och projekt som är gemensamma för högskolorna.

Utöver detta kan man utveckla, förverkliga och styra infrastrukturer som förutsätts för utbildnings- och forskningsverksamhet.

Åbohögskolornas nya samarbete kan tillämpas när man jobbar fram lösningar till exempel för företaget Rolls-Royces rekryterings- och utbildningsutmaningar.

Rolls Royce har idag offentliggjort att företaget tänker göra en betydande investering i Åbo.

Högskolorna har beredskap att omedelbart börja utveckla branschövergripande och långsiktigt samarbete, på bred bas med regionens företag.

– Åboregionen har ett starkt och växande behov av högskoleutbildning inom det tekniska området. Åbo yrkeshögskolas breda ingenjörsutbildning ger utmärkta möjligheter att bredda regionens teknikutbildning. Utöver Åbo Akademis och Åbo universitets starka utbildningar inom kemiteknik, informationsteknologi och bioteknik, är det alldeles nödvändigt att bredda diplomingenjörsutbildningen särskilt med maskinteknik och materialteknik, för att på sikt utveckla kunskapskapitalet i Åbo och Egentliga Finland, säger Kalervo Väänänen, rektor vid Åbo universitet.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng