Åbo stad säljer Petreliuska huset vid åstranden

Till salu. Petreliuska huset vid Västra strandgatan 15. Foto: Åbo stad

Petreliuska huset på Västra strandgatan 15 står högst på Åbo stads lista över försäljningsobjekt i Fortunakvarteret mellan Slottsgatan och Aura ER.

Försäljningen av trähuset inleds den här månaden och ingår i utvecklingen av Fortunakvarteret. Kvarteret som gränsar till Slottsgatan, Auragatan, Västra strandgatan och Kristinegatan är en del av Aura ås kulturmiljö.

Petreliuska huset är byggt 1809 och skyddat i detaljplanen.

Huset som i tiderna fungerat bland annat som skjortfabrik har fått sitt namn efter köpmannen och kommunalrådet Gustaf Albert Petrelius.

Byggnaden i nyrenässansstil speglar med sin inredning näringslivets brytningstid i slutet av 1800-talet då grunden lades för industrins uppgång.

-Huset ligger på en central plats i Fortunakvarteret som tillsammans med Gamla stortorget är den historiskt värdefullaste och bäst bevarade miljöhelheten i Åbo. Därför är det viktigt att byggnaden renoveras enligt principer som bevarar husets karaktär, säger intendent Maarit Talamo -Kemiläinen vid Åbo museicentral.

Husets yta är 538 våningskvadratmeter. Detaljplanen tillåter en tillbyggnad på 260 våningskvadratmeter på tomten.

Staden tänker hyra ut tomten i 40 år till köparen.

Enligt försäljningsvillkoren får trähuset och nybyggnadsrätten inte användas till bostäder.

Fortunakvarteret är ett kvarter för mode, design och handel. Det är också ett turistobjekt och ett område för fritidsvistelse.

Detaljplanen tillåter förutom butiker och affärer också caféer, restauranger och kontorslokaler i kvarteret.

Se husets interiör och inredning.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng