Lamt intresse för kommunalvalet hos företagarna

 

Hanna Munter är vd i Egentliga Finlands företagare.

En majoritet av företagarna i regionen är inte intresserade av att kandidera i kommunalvalet.

Det visar en enkät som nyligen publicerats av andelsbankerna och Egentliga Finlands företagare.

Nästan 80 procent av de företagare som svarat på enkäten meddelar att de inte tänker ställa upp i valet.

Hanna Munter, vd i Egentliga Finlands företagare, tror att det lama intresset beror på osäkerheten kring den planerade landskapsreformen.

– Ingen vet i dag vad reformen för med sig. Ovissheten gör säkert att många företagare inte har mod att ställa upp i valet, säger Munter.

Enkäten som berör valet ingår i årets landskapsprognos om företagarnas framtidsutsikter. Den visar att deras inställning till kommunalvalet är motsägelsefull.

En klar majoritet av företagarna, nästan 80 procent, önskar att fler kandidater med företagarbakgrund borde kandidera.

Företagarna anser att de kommunala beslutsfattarnas viktigaste uppgifter är att förbättra kommunens ekonomi, att jobba för ett gott företagarklimat i kommunen och att främja företagandet.

40 procent av dem som besvarade enkäten anser att det viktigaste är att kommunens ekonomi förbättras.

Nästan 20 procent önskar att kontakterna mellan företagarna och kommunens beslutsfattare utökas.

Över 80 procent av företagarna anser att den viktigaste förutsättningen för en livskraftig kommun är ett gott företagarklimat på orten.

Åboland har det sämsta företagarklimatet i en jämförelse mellan regionerna. Endast 40 procent av företagen anser att företagarklimatet i regionen är gott.

Motsvarande siffror för Åboregionen, Saloregionen, Loimaaregionen och Nystadsregionen är i nämnd ordning 59, 60, 53 och 52 procent.

I de här regionerna är missnöjet gällande företagarklimatet också minst.

Andelen företagare som anser att företagarklimatet på orten är dåligt är under 10 procent i de flesta av regionerna bortsett från Salo- och Loimaaregionen där andelen är 10 procent.

I Åboland upplever 20 procent av företagarna att företagarklimatet på orten är dåligt. 40 procent anser att det är nöjaktigt.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng