Andelsbanken i Åbonejden rustad för ökad efterfrågan på lån

Livligare. Andelsbanken i Åbonejden räknar med en allt livligare bostadshandel och en ökad efterfrågan på bostadslån i år. På bilden bankens kontor i hörnet av Brahegatan och Mariegatan i Åbo. Foto: J-O Edberg

Banken räknar med att den positiva utvecklingen vid Åbovarvet och bilfabriken i Nystad i kombination med den väntade ekonomiska tillväxten i regionen ska sätta fart på kreditgivningen i år.

– Ännu i fjol var efterfrågan på krediter måttlig, både när det gäller utlåningen till privatpersoner och till företag. Men i år väntar vi att det blir betydligt livligare på lånesidan, säger bankens vd Olli-Pekka Saario.

Depositionsstocken i Andelsbanken i Åbonejden, eller OP Turun seutu, ökade i fjol med knappt 14 procent till 2,2 miljarder euro. Bankens lånestock ökade med 3,6 procent till 3,1 miljarder.

Företagslånestocken ökade med 5,3 procent till drygt en miljard euro medan bostadslånestocken ökade med 2,8 procent till 1,6 miljarder euro.

Nya bostadslån beviljades till ett värde av 330 miljoner euro, en ökning med drygt 9 procent jämfört med året innan.

Enligt Saario har tillväxten på bolånesidan i stort sett hållits på samma nivå de senaste åren. Det är första i år som man väntar en rejäl ökning. Samma sak gäller för utlåningen till företagen.

– Det fullbokade varvet och varvsbolagets investeringsplaner gör att också underleverantörerna blir tvungna att nyinvestera om de vill hänga med i utvecklingen, säger  Saario.

På bolånesidan räknar man att den ekonomiska tillväxten och företagens nyrekryteringar ska sätta ordentlig fart på utlåningen.

Olli-Pekka Saario, vd i andelsbanken i Åbonejden. Foto: J-O Edberg

Saario räknar med att bostadskrediterna ökar med minst tio procent i år.

– Redan nu märker vi att bostadshandeln har tagit fart i regionen. I fjol gjordes 27 procent fler bostadsaffärer i Egentliga Finland jämfört med året innan, säger Saario.

Också andelsbankens egen fastighetsförmedling har fått en del av kakan.

Enligt Saario stärkte bankens fastighetsförmedling sin position i regionen under fjolåret. Antalet bostadsaffärer ökade med 10 procent jämfört med året innan.

Den fortsatt låga räntenivån väntas bidra till att efterfrågan på bostadslån fortsätter öka.

– Konkurrensen på bolånemarknaden har hårdnat betydligt den senast tiden. Bankernas tävlan om bolånekunder har gjort att marginalerna på bostadslån har sjunkit, säger Saario.

Åbonejdens andelsbank gjorde i fjol ett hyfsat resultat trots den måttfulla tillväxten inom utlåningen och ökade utgifter för digitaliseringen av banksystemet.

Bokslutet visar en vinst på 27,9 miljoner euro. En ökning med drygt 10 procent jämfört med året innan då vinsten stannade på 25,3 miljoner.

– Det är bra resultat. Med vinsten kan vi öka vår kapitalbas så att banken kan bevilja lån i takt med den ökande efterfrågan på krediter, säger Saario.

Åbonejdens andelsbank fick i fjol 4 700 ägarkunder. Banken har nu 83 500 ägarkunder.

Banken sysselsätter 300 anställda i elva kontor. Ännu för tre år sedan hade banken 400 anställda.

ÅU-foto

Färre öppetdagar i Pargas

Till följd av en minskad efterfrågan på banktjänster i kontoren har antalet öppetdagar i veckan minskats i Åbonejdes andelsbanks kontor i Pargas.

Från början av februari är bankkontoret öppet måndagar, torsdagar och fredagar klockan 10–16.30. Kassatjänster erbjuds de här dagarna klockan 10–12.

Bankrådgivning erbjuds i kontoret klockan 8–20 efter tidsbeställning.

Också i bankkontoren i Rusko och Vehmaa begränsas öppettiderna.

Enligt bankdirektör Irma Hyvärinen har banken inte fått någon negativ respons från kunderna till följd av förändringarna.

– Vi erbjuder i stället kunderna telefonservice och service på nätet, säger hon.

I TOP:s kontor vid Salutorget i Åbo förlängs däremot kontorets öppettid med en timme. Kontoret öppnar i fortsättningen redan klockan 9 på morgonen.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng