Stärkt VF kritiserar kabinettspolitiken i Åbo

”Ja till närservice. Nej till höjda avgifter.” Vänsterförbundet vill stoppa den privata marknadens framfart. Åbo stad ska kunna bekosta en god social- och hälsovård genom att växa som hyresvärd och genom att investera och renovera. Fr.v: Pirjo Rinne, Jaakko Lindfors, Anna Mäkipää och Johannes Yrttiaho. Foto: Dan Lolax

Det är ett historiskt starkt Vänsterförbundet i Åbo som går till kommunalval i vår.

Under fjolåret ökade antalet medlemmar med 25 procent. VF i Åbo har nu ungefär 600 medlemmar.

– Det är den rådande nedskärningspolitiken som fått folk att ansluta sig, säger ordförande Anna Mäkipää då VF presenterar valteman och kandidatlistor.

– Och oberoende av ålder så uttrycker många nya medlemmar oro över rasismen i Finland, fortsätter hon.

Bland VF:s kandidater i Åbo finns flera med invandrarbakgrund. Medelåldern är 42 år och könsfördelningen 50-50, säger Mäkipää om den hundra kandidater långa lista som ske ge VF ytterligare två platser i fullmäktige.

Nu har VF nio fullmäktigeplatser.

Partiets valprogram är en attack mot den, enligt stadsstyrelsemedlemmen Johannes Yrttiaho, samlingspartistiska politik som förs och som SDP, De gröna och övriga partier som har godkänt det så kallade Åboavtalet har underkastat sig.

I korthet innebär den politiken att investeringar görs på den offentliga sektorns bekostnad samtidigt som privata serviceproducenter vinner mark.

– I början av mandatperioden stod privata aktörer för ungefär 20 procent av social- och hälsovårdstjänsterna i staden. Nu står de för 30 procent, säger Yrttiaho.

VF har från början stått utanför Åboavtalet. Pirjo Rinne, partiets fullmäktigegruppordförande, säger att det inte behövs några avtal.

– Det som behövs är en ordentlig politik. Nu har vi en situation där de som skrivit under Åboavtalet sitter tysta i fullmäktigesalen. Det är bara vi som är i opposition som talar. Det är inte demokrati. Vi vill höra vad de har att säga!

Vänsterförbundarnas analys är att Åboavtalet leder till kabinettspolitik som i sin tur leder till att folkvalda tiger i fullmäktige.

Social- och hälsovårdsreformen flyttar vårdfrågorna bort från stadens beslutsfattare men VF tänker trots det hålla vården som en central fråga i valet.

– Köerna ska vara korta och vården avgiftsfri, säger Mäkipää.

Andra viktiga frågor är den subjektiva rätten till dagvård, som nu kan avgöras av kommunerna, rätten till en bra utbildning och rätten till en trygg och ren stadsmiljö.

VF ställer sig positivt till planerna på ett entimmeståg mellan Åbo och Helsingfors och till en snabbspårväg i staden.

Partiet vill också att Åbo tar i bruk stadscyklar, det vill säga cyklar som hyras, säger Jaakko Lindfors, en av VF:s tvåspråkiga kandidater.

Många av de mål som VF ställer upp ska finansieras genom en hög sysselsättningsgrad och investeringar.

Partiet vill att Åbo stad ska vara en ansvarstagande arbetsgivare. Produktionen av egna hyreslägenheter ska utökas och staden ska ta itu me den renoveringsskuld som finns i fastigheter och infrastruktur.

Det här ska synas i alla stadsdelar. Yrttiaho nämner Pansio som en bortglömd stadsdel och VF vill att stadsdelen återfår sin skola och att den offentliga servicen i Pansio tryggas.

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo kandiderar i Åbo, liksom De grönas Ville Niinistö. Hur mycket litar ni på en Li Andersson-effekt i valet?
– Jag tycker inte att kommunalvalet ska reduceras till en tävling mellan röstdrottningar och röstkungar, säger Yrttiaho.

– Hellre vill vi betona att vi har en stark lista med 100 namn, säger Lindfors.

– Men det är klart att det höjer intresset för valet och valdeltagandet i Åbo kommer definitivt att stiga, säger Rinne.

Plock i VF:s valprogram

  • Tillräckliga budgetar för social- och hälsovården garanterar en jämlik vård.
  • Offentliga tjänster i kommuninvånarnas närhet garanterar en effektiv och hel vårdkedja.
  • Tillräcklig hemvård och -hjälp åt äldre och barnfamiljer.
  • Grundskolornas undervisningsgrupper ska hållas små, max 20 elever.
  • Nödvändiga renoveringar ska skötas i stadens regi.
  • Stadens egna bolag ska bli mer transparenta.
  • Antalet sommarjobb som Åbo erbjuder utökas till 500.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng