Livias miljöutbildningar vill leva som de lär

Jukka Salo. Erfaren lärare i träbåtsbygge. Foto: Anja Kuusisto

Eftersom natur, miljö, fiskerihushållning och hållbar utveckling är något av en röd tråd i all utbildning vid Livia i Pargas är båtbyggnadslinjens val av inriktning på träbåtar ingen överraskning.

– Marknaden för traditionella träbåtar är inte stor. Men varje årskull av båtbyggare hos oss lär sig att tillsammans bygga en traditionell allmogebåt, säger läraren Jukka Salo. Allmogebåten passar så bra in i skolans profil.

Utöver den gemensamma allmogebåten förverkligar båtbyggarna alla sina egna, speciella projekt. Båtbyggarexamen är en vuxenutbildning. De studerande har i regel någon annan utbildning och, eller, yrkeserfarenhet i bagaget.

– Man måste inte vara snickarkunnig och man måste inte var så båtkunnig för att söka hit, säger Jukka Salo, men det är klart, ler han, vet man varken något om båtar eller något om träarbete så kanske man inte är intresserad heller!

Motsatsen vad gäller intresset är det vanliga. I den meningen att då skoldagen är slut har Salo ett bekymmer som få lärare har:
– Det kan vara så svårt att få de studerande att fara hem till kvällen!
Men det är ett måste, båtbyggarhallen tystnar till kvällen och undervisningen pågår fyra dagar i veckan, måndag till torsdag.

Linjen är tvåårig och det finns också ett tredje år, som ger en specialyrkesexamen. Då blir man båtmästare.
Jukka Salo har också undervisat i Sverige och där är könsfördelningen bland båtbyggarstuderande mer jämn, här brukar det handla om 1–2 kvinnor per årskull. Man tar in max 15 per år, men oftast har man omkring 10 studerande sammanlagt.

Salo är fullständigt tvåspråkig och han är inget undantag i Livias personal.
Skolan är egentligen finsk, och har endast en helsvensk linje – vuxenutbildningen för miljövårdare – men den har en speciell Pargasprofil:
– Alla våra lärare kan svenska, säger Lotta Hagman, själv ansvarig för den svenska miljövårdarutbildningen.

– Svenskspråkiga ska verkligen inte tveka om de är intresserade av en viss utbildning, vid samtliga utbildningar får man avlägga sina prov på svenska och våra lärare kan stöda på svenska, om det är den studerandes starkare språk, säger Hagman.

Det väckte en viss uppståndelse i Pargas för några år sedan då Finlands fiskeri- och miljöinstitut skulle uppgå i Pemars samkommun för utbildning.

I bakgrunden fanns kommunreformens krav på större befolkningspotential för utbildningsenheter och att omkring 90 procent av de studerande var finskspråkiga – då var det naturligt att, för att trygga utbildningen, söka lämpliga samarbetspartner i finska kommuner.
Nu verkar Livia leva som den lär, den tycks ha valt en linje av hållbar utveckling.

LÄS också om Michael Vilén, diplomingenjören som blir båtbyggare

Utbildningar vid Livia i Pargas

  • Vuxenutbildningarna är:
  • Miljövårdare (grundexamen inom natur och miljö). Den här utbildningen är den enda som också har en helt svenskspråkig linje.
  • Inom fiske finns fyra olika inriktningar: Fiskare, fiskförädlare, fiskodlare, fiskeinstruktör.
  • Båtbyggare.
  • För ungdomar (möjligt ansöka efter avlagd grundskola):
  • Grundexamen inom fiskerihushållning (fyra inriktningar, se ovan).
  • Grundexamen inom natur och miljö, miljövårdare, för ungdomar finns linjen enbart på finska, för vuxna på två språk.

 

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng