Svenska Arbis i Åbo fortsätter växa

Arbis i Åbo. ÅU-foto

Åbo svenska arbetarinstitut har haft ett bra år igen. Under 2016 har antalet kursdeltagare ökat med 4,8 procent, säger rektor Sixten Westerby.

Under de senaste fyra åren har kursdeltagarantalet nästan fördubblats och närmar sig 3000.

Också antalet individer som har deltagit i Arbis kurser och föreläsningar har ökat i år jämfört med 2015, säger Westerby.

Deltagarna har dessutom nästan genomgående gett en mycket god respons för verksamheten.

– Arbis skickar ut en elektronisk enkät efter varje avslutad kurs/föreläsning och svaren är entydiga. Deltagarna är i regel mycket nöjda, säger Westerby.

Att arbetarinstitutet har lyckats växa är dels också de kunniga och inspirerande lärarnas förtjänst och dels resultatet av en målinriktad information och marknadsföring, säger Westerby.

Arbis rektor Sixten Westerby

Enligt Westerby är Arbis ett rätt unikt arbetarinstitut eftersom både yngre och äldre går på kurserna.

Den största enskilda gruppen 2016 var de som var mellan 21 och 25 år följda av gruppen 26–30-åringar. Därefter kom gruppen 66–70-åringar.

– Det är unikt att Arbis har en så fin åldersspridning bland deltagarna. Som en kuriositet kan nämnas att vi har 15 deltagare som är över 91 år.

Tittar man på modersmålen hos deltagarna har de uppgett hela 31 olika språk. De största grupperna är svenska och finska.  På delad tredje plats finns de som uppger engelska eller ryska som modersmål följda av persiskan.

Arbis erbjuder också jobb för många timlärare med utländsk bakgrund.

Från 2017 kommer delar av Arbis hantverk att jobba i nya lokaler i källarvalvet i Katedralskolan.

Under året inleder man också ett kurssamarbete med Öppna universitetet vid Åbo Akademi.  I övrigt uppmärksammar arbetarinstitutet bland annat Finland 100 år och reformationens märkesår.

Vårterminen startar veckan efter trettondagshelgen. Man kan anmäla sig till kurserna och föreläsningarna kontinuerligt på www.aboarbis.fi eller genom ett besök på Arbis, Kaskisgatan 5 fr.o.m. 4.1.2017.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng