Motorsågsjobben tar inte slut

UTSIKT. Bit för bit försvinner den höga granen. – Inget träd är det andra likt, säger Ronny Holmström. Foto: Icaroos

 

– Är du uppe i ett träd, brukar folk fråga då de ringer mig, säger Ronny Holmström.

Dalsbruksbon Holmström är en mångsysslare som bygger hus, servar motorer och röjer snö. Han fäller också träd, särskilt de besvärliga. Sektionsfällning, som det heter.

– Ingen vet ändå vad det ordet betyder, så jag brukar lägga upp bilder i Facebook så folk ser hur jag gör.

Den här dagen ska Holmström ta ned sju träd mellan två hus i Kimito. Han spänner fast säkerhetsselen och fäster en vajer och ett rep runt trädstammen. Sedan bär det av uppåt, meter för meter – kvist för kvist.

– Inget träd är det andra likt, säger Holmström, som påminner mer om en akrobat än om en skogsarbetare då han tar sig uppåt.

Trots talrika grenar tar det inte många minuter att nå toppen. Gren efter gren landar vid trädets stam. Så är det den täta toppens tur.

– Det är inte så lätt att uppe bland kvistarna se hur mycket som är kvar.

Det är särskilt viktigt att bedöma toppens längd rätt om trädet står nära en byggnad och allt ska ned med vinschbroms. Om toppen är tyngre än väntat knycker det till ordentligt i stammen, med Holmström längst upp.

I det här fallet faller stumparna fritt och husägaren sköter resten. Om träd ska fällas på en holme sköter Holmström ofta eftervården, som att dra kvistar till skogs och kapa och rada trädstumparna.

– Ibland erbjuds jag ta trädet som betalning, men det lönar sig inte riktigt för mig, ler han.

Holmström kan sannolikt se fram emot en del del skogsjobb också i framtiden. Enligt föreningen för arbetseffektivitet, TTS, är de om utbildar sig färre än de som lämnar skogsbranschen.

UPPÅT. Det tar inte många minuter då Ronny Holmström röjer sin väg upp till toppen.

Samtidigt dyker nya jobb upp, säger Tomas Björkroth, enhetschef vid Axxells naturbruksenhet Brusaby, som utbildar skogsarbetare och skogsserviceproducenter.

– Det kommer att finnas ett behov för andra typer av skogsvård. Vi har kommunerna, Forststyrelsen och andra med helt annorlunda skogs- och miljövårdsplaner.

Det kan handla om parkträdsgallring, gallring som stöder viltbeståndet, inståndsättandet av en bäckfåra, skydd av ett hasselbusksbestånd, nämner Björkroth som exempel.

En växande efterfrågan kommer också av att allt fler skogsägare är stadsbor. De är inte alltid ute efter vinning, utan tänker på rekreation, säger Björkroth.

– De vill ha en vacker men ändå skött skog, men de har sällan själv tid, ork eller kunnande att sköta sina några hektar.

Allt fler av dem som utexamineras från Brusaby får räkna med att verka som företagare, med nya målgrupper. Det är en också en följd av att skogsbolagen numera ofta anlitar utländsk arbetskraft, bland annat för att sköta omfattande röjningsjobb, säger Björkroth.

– Det här ökade behovet av entreprenörskap får också vi beakta i vår utbildning.

Holmström är en av dem som studerat i Brusaby. Han är landsbygdsföretagare, en grundexamen inom lantbruksbranschen. Han är inne på sitt fjärde år och vet en hel del om den lokala efterfrågan.

TRYGGHET. Vajer och rep tryggar klättringen men kyla är en utmaning, särskilt för fingrarna.

– När det har varit storm brukar folk ringa, flera om dagen, sedan kan det vara tyst länge.

När folk ser sina träd svaja i vinden beslutar de göra något åt saken, och så finns det jobb för en tid framöver. Holmström har också tidlösa objekt, som gården i Kimito. Där finns träd också för nästa och därpå följande höst, i takt med att tidigare ved eldas upp.

Ibland får Holmström rycka in när något gått snett med en trädfällning.

– Visst kostar det att ta ned ett träd men det är inte så dyrt att det lönar sig att göra det själv om man inte riktigt vet hur.

 

Fakta: De stora behöver också folk
– De stora investeringarna i bioenergi kommer att innebär ett större behov inte av råvara och den vägen också yrkesfolk inom hela skogsbranschen.
– Samtidigt förutspås var fjärde av de anställda inom skogsbranschen gå
i pension inom tio år. Utbildningsstyrelsen utreder nu utbildningsbehovet.

SEKTION. Äldre träd invid bebyggelse kan ha spikar i sig. En gång körde motorsågens kedja fast i en hästsko inuti ett gammalt träd.

 

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng