Ledlampor hjälper fotgängaren på mörk Skärgårdsväg

Tryggare att gå över. Tapio Heiskanen och Jaakko Klang har tänt ledbelysningen, vilket man gör med en knapptryckning på apparaten som syns nere till vänster i bild.

Två av Skärgårdsgårdsvägen livliga korsningar deltar i ett experiment som Närings-, trafik- och miljöcentralen inleder.

Experimentet går ut på att med ledbelysning hjälpa fotgängare och cyklister tryggare över Skärgårdsvägen vid korsningen till Lielax och vid rondellen till Kalkvägen. Belysningen har installerats för ett par veckor sedan, ett par skyltar ska ännu sättas på plats för att informera om nyheten.
Informerar gör också Trafikskyddets Tapio Heiskanen och Jaakko Klang från NTM-centralen som står vid Kalkvägsrondellen i ett kompakt mörker 17- tiden på onsdagen.

Den tiden på eftermiddagen är rusningstrafiken tät och trafiksäkerhetsingenjör Klang berättar att cirka 11 000 fordon i dygnet passerar här.
Det betraktas som hög trafiktäthet redan när man mäter 4000 fordon i dygnet, och 58 procent av trafikolyckorna på övergångsställen händer på sådana ställen.
– Tack och lov har vi inte vetskap om någon värre fotgängarolycka här under senare år, säger Klang.

– Men en orsak till valet av det här stället är det täta trafiken, att vägbelysningen i en rondell är extra besvärlig för bilisten, den är diffus då den kommer från flera håll, och ytterligare en orsak är att vintern ofta är mild i skärgården och vi inte har någon snö som lyser upp.

Trafikskyddets Tapio Heiskanen konstaterar att hastighetsbegränsningen i rondellen och dess omgivning är 50 kilometer i timmen, i Lielaxkorsningen är den 60.

– Det är också en besvärlig korsning med mycket skolelever som ska över vägen och farten är ofta hög där,  säger Heiskanen, som själv bor på Kirjalaön.

Att installera ledbelysningen i Lielax kostade NTM-centralen drygt 5 000 euro, vid Kalkvägsrondellen kom man undan med 3 500 då stolparna där lamporna fästs fanns färdigt.
– Nu gäller det att få folk att börja använda dem också, säger Heiskanen.

Inom Trafikskyddet har man kartlagt användningen av reflex och det har visat sig att användningen är mindre bland yngre än äldre – med undantag för små barn där föräldrarna gör valet. Som bilist vet man hur svårt det kan vara att upptäcka fotgängare utan reflex, men trots det använder inte alla de som kör bil reflex när de själva är fotgängare.

– Ungefär hälften av folk använder reflex, enligt våra undersökningar vid Trafikskyddet i Åbo. Det är alldeles för få.

– Hoppas det här med att trycka på knappen och få hjälp av extra belysning när man ska gå över vägen fungerar bättre, och att föräldrar uppmanar sina barn och ungdomar att ta i bruk den, säger Heiskanen.

Olyckor vid övergångsställen

  • Under de senaste tre åren har det i medeltal omkommit 34 fotgängare per år i trafiken. Antalet skadade är 450 på årsnivå.
  • En tredjedel av de fotgängare som omkom gjorde det i en olycka vid ett övergångsställe.
  • Fyra av tio fotgängare som omkommer i trafiken är över 64 år.
  • Ungefär var tredje fotgängare som skadas är ett barn eller en ungdom.
  • Hälften av alla dödsolyckor med fotgängare sker när det skymmer eller är mörkt.
  • Trafikolyckskommissionen utredde 16 dödsolyckor med fotgängare år 2014. Fotgängaren saknade reflex i 15 fall av 16.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng