Nytt Kimitoö-initiativ om 2 km avstånd till möllor

Vindkraftsbygge år 2007. Då fick Högsåra sina tre möllor. Sedan dess har inga nya vindkraftverk rests i Kimitoöns kommun.
Vindkraftsdiskussionerna fortsätter. Hittills har bara tre vindkraftverk rests i Kimitoöns kommun, på Högsåra 2007 då bilden togs.

Kimitoö-företagarna  Janne Salonen och Jari Hollsten har börjat samla namn på ett initiativ för 2 km avstånd mellan bosättning och  vindkraftverk.

– Vi behöver 130  underskrifter eller 2 procent av de röstberättigade och tror att vi rätt snabbt får det. Sedan lämnas initiativet till  Kimitoöns fullmäktige som har sex månader tid att behandla det. Eftersom kommunalvalet i april närmar sig snabbt önskar vi att nu sittande fullmäktige skulle sätta stopp för det som har påbörjats, säger Salonen.

Han och Hollsten önskar att fullmäktige ställer sig bakom formuleringen ”Fullmäktige anser att man inte vill äventyra  kommuninvånarnas hälsa och att man vill säkerställa kommuninvånarnas välbefinnande och utgår därför ifrån att avstånd mellan vindkraftverk och närmaste bostad är minst 2000 meter i alla befintliga och  kommande Kimitoöns vindkraftsplaneområden.”

Salonen påpekar att 2 km redan har bestämts som skyddsavstånd bland annat i Björneborg och Brahestad efter att man fick problem med några  vindkraftverk där.

– 2 km är ungefär det avstånd som man kommer till också här om man gör bullermodelleringarna korrekt, så som miljöministeriet har avsett,  säger Salonen.

Han anser att 2 km inte är att ta till i överkant, tvärtom eftersom vindkraftverken blir bara större.

Planerna för vindkraftsparkerna Gräsböle och Olofsgård är öppna ännu. Det vill säga inte under aktivt arbete men inte heller avslutade. Inte heller Nordanå-Lövböleplanen har vunnit laga kraft, besvär  ligger fortfarande i Åbo förvaltningsdomstol.

– Då fullmäktige senast behandlade 1,5 km som skyddsavstånd minns jag att SFP-gruppordföranden Michael Oksanen sade att det skulle gälla Nordanå-Lövböle som redan hade behandlats i fullmäktige. På samma vis hoppas jag att fullmäktige nu kan godkänna 2 km som skyddsavstånd för både tidigare påbörjade vindkraftsplaner och för eventuellt kommande sådana, säger Salonen.

Han tillägger att fullmäktige har beslutat om  1,5 km beträffande Gräsböle men det har aldrig förverkligats, planen  har aldrig gjorts  om enligt det kriteriet.

– Beträffande Olofsgård så ligger väl det projektet och väntar på nästa  fullmäktige. Om nuvarande fullmäktige godkänner vårt initiativ så skulle det sätta punkt för den osäkerhet som traktens invånare har fått leva med sedan 2011.

Initiativet kan undertecknas av alla med rösträtt i Kimitoöns kommun. För att delta i den av justitieministeriet erbjudna tjänsten https://kimitoon.net/2000m måste man identifiera sig till exempel med bankkoder.

Om man vill underteckna pappersversionen av initiativet så kan Salonen eller Hollsten kontaktas.

Tror på intresset. Den här nya handvevade aktersnurran kan vara praktisk i många situationer, säger Janne Salonen. FOTO: PRIVAT
Janne Salonen. Foto: Privat

 

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng