Mygel i SDP:s hjärta

LEDAREN

Turun Sanomat i går. Tidningens avslöjande visar att finansieringsfrågan inte är ett avslutat kapitel. ÅU-foto
Turun Sanomat i går. Tidningens avslöjande visar att finansieringsfrågan inte är ett avslutat kapitel. ÅU-foto

Turun Sanomats avslöjande i går om att Åbo stads föreningsstöd hamnar i SDP:s kommunorganisations fickor är häpnadsväckande och tragiskt.

I och för sig är misstankarna inte nya. Yles program MOT behandlade frågan om hur partierna kommer åt kommunernas föreningsstöd redan 2013. Då nämndes samma aktörer som i Turun Sanomat i går.

Kommunorganisationen använder detta, att det handlar delvis om gamla uppgifter, som en förmildrande omständighet då den bemöter kritiken i ett pressmeddelande.

Men faktum kvarstår: Socialdemokraternas agerande ger vatten på kvarn åt dem som ser politiker som taskspelare och sviker dem som trodde att valfinansieringshärvan 2008, och den påföljande lagstiftningen, satte stopp för mygel av den här sorten.

Vi summerar Turun Sanomats rapportering: stiftelser som Tarmo-säätiö och Kansan tukisäätiö har agerat bulvaner åt SDP:s kommunorganisation i Åbo. Tarmo-säätiö har betalat 1 500 euro för annonser i kommunorganisationens tidning Väkipyörä. Liknande annonser har i tidningen Aamuset kostat högst 160 euro. Utgifterna har gömts i driftskostnaderna för stiftelsens lokaler och den har också donerat pengar till Stiftelsen för Runsala nationalpark, som lyder under socialdemokraternas kommunorganisation.

Organisationens verksamhetsledare Petja Raaska sitter å sin sida i styrelsen för Kansan tukisäätiö som fick 105 000 euro av Turun työväensäätiö, en stiftelse som står nära SDP, för nättidningen Nytte.fi – en publikation som lades ner efter ett nummer.

Turun Sanomat konstaterar att den skärpta lagstiftningen – som förutsätter att bidrag av den här storleken redovisas för Statens revisionsverk – har lett till att partierna skapar bulvaner mellan sig själva och donatorerna.

Valfinansieringsforskaren Tomi Venho vid Åbo universitet ger tidningen rätt. ”SDP verkar ha fostrat en helt ny generation efter valfinansieringsskandalen som fortfarande inte vill tillåta övervakning av partiets finansieringskällor”, säger Venho.

SDP i Åbo har alltså reagerat på uppgifterna i Turun Sanomat genom att kalla dem förlegade.

Men man erkänner att de överprissatta annonserna i Väkipyörä var ”moraliskt fel” och att man redan innan gårdagens artikel beslutit upphöra med den typen av verksamhet.

Medan annonsförsäljningen var en ”felbedömning” beskriver verksamhetsledaren Petja Raaska den övriga verksamheten som sund.

Pressmeddelandet innehåller också ett löfte om att göra finansieringen mera transparent och i enlighet med lagen.

Partiernas kommunorganisationer är vanligtvis lika osynliga som de är viktiga.

Väljarnas kontakt med partierna möjliggörs av organisationerna genom olika typer av evenemang, men det är inte partiavdelningens maskinister som väljarna är intresserade av. All uppmärksamhet är riktad mot politikerna.

Men SDP:s kommunorganisation i Åbo är också en kraft att räkna med. Förutom att vara ett samlande organ för de många socialdemokratiska lokalavdelningarna i Åbo, är den tongivande i själva politiken. För att citera kommunorganisationens webbsida: ”Kommunorganisationen leder den socialdemokratiska kommunalpolitiken i Åbo tillsammans med fullmäktigegruppen.”

Kommunorganisationens styrelse tillsätts genom interna val. Trots det har den alltså lika stort inflytande över den socialdemokratiska politiken som partiets folkvalda fullmäktigegrupp.

Att organisationen medvetet kringgått bestämmelser om hur partifinansiering ska redovisas är alltså inte något som sker i de socialdemokratiska extremiteterna utan i dess röda hjärta.

Fokus är denna gång på SDP. Men Turun Sanomat och forskaren Toni Venho konstaterar att andra partier runt om i Finland gör sig skyldiga till samma smusslande.

Det handlar alltså inte om ett isolerat fenomen och det är skäl att komma ihåg att mellan de lokala partiavdelningarna och moderpartierna så pumpas blodet i bägge riktningar.

För att exemplifiera, och utan att påstå att oegentligheter förekommit: i slutet av september kunde Yle berätta att Petteri Orpos ordförandekampanj delvis finansierades av Samlingspartiets distrikt i Egentliga Finland, något som väckte ilska bland Elina Lepomäkis och Alexander Stubbs anhängare.

Inget parti som medvetet ålar under redovisningsskyldigheten kan förlåtas.

Givet att valfinansieringshärvan för åtta år sedan ledde till en bred samhällsdebatt och ett samförstånd över partigränserna kan inget parti som medvetet ålar under redovisningsskyldigheten förlåtas.

Att på så sätt ge sken av att något finns att dölja, även om så inte är fallet, är skadligt för partiet, men också för politiken överlag.

Turun Sanomats avslöjande visar att det politiska maskineriet fortfarande dras med systemfel som borde höra till det förgångna.

Tidningen sätter också standarden för andra redaktioner. Finansieringsfrågan måste sättas i främsta rummet igen, inte minst med tanke på kommunalvalet i april nästa år.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng