Ensamstående äldre ger brandväsendet utmaningar

I den här branden i Raunistula i Åbo hösten 2014 dog två personer och ännu fler fördes till vård. Foto: Tommy Björklund
I den här branden i Raunistula i Åbo hösten 2014 dog två personer och ännu fler fördes till vård. Foto: Tommy Björklund

Mellan 80 och 100 personer i året i Finland dör i en brand i sitt hem, och olycksrisken är störst bland äldre. Med dessa tråkiga siffror hör Finland till statistiktoppen i Europa när det gäller branddöd.

– Brand- och olycksrisker har ofta att göra med att de boende av en eller annan orsak har svårigheter, därför talar vi om problemboende som en utmaning för myndigheterna, säger Knut Lehtinen, ledande brandinspektör vid Egentliga Finlands räddningsverk.

Det gäller framförallt ensamboende äldre, men också personer med handikapp, eller med alkohol- eller andra missbruksproblem hör till riskgrupperna. I vissa fall är det själva boendet som är problemet – lägenheten är i ett sådant skick att brandrisken ökar.

Problembilden förvärras av att räddningsväsendet sällan besöker vanliga hem innan olyckan är ett faktum. Men det gör hemvården.
Därför har man nu intensifierat samarbetet myndigheter emellan och det heldagsseminarium som ordnas i dag i Åbo har fått närmare 300 personer att anmäla sig.
– Vi är väldigt glada över uppslutningen. Det visar att frågan känns viktig och att myndigheterna vill bli bättre på att samarbeta sinsemellan, säger Lehtinen.

Seminariet har fått namn efter 42 paragrafen i räddningslagen.
Enligt den är myndigheterna skyldiga att underrätta räddningsmyndigheten om de brandfaror och andra olycksrisker som de upptäcker i samband med sitt arbete.

Anmälningsskyldigheten gäller också kommunen och verksamhetsidkare som ordnar stödbostäder och sköter vårdinrättningar.

– Hittills har vi haft några utbildningar för ansvariga inom hemvården i Åbo, och vi fortsätter med andra kommuner i hela regionen. Det har visat sig att tystnadsplikten har gjort att man ibland inte anmäler allt man ser, men när det gäller brand- och olycksrisker är det tvärtom så att andra myndigheter har en skyldighet att informera oss, säger Lehtinen.

Ofta börjar hemmabränder i köket, då spisen glömts på. En annan riskgrupp är rökarna som kanske somnar med en glödande cigarett.

I ett seniorboende i Helsingfors blev en äldre person innebränd på måndagsmorgonen. Också den branden hade börjat i köket.

Den som känner en ensamstående äldre som inte får hemvård, vad ska den tänka på?

– Att följa med om den äldre börjar visa på tecken på demens, och i så fall diskutera hemvård eller boendeformen. Att kontrollera att brandvarnare finns i kök och sovrum är också viktigt.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng