Åboarbis är pop bland unga och gamla

 ÅU-foto
ÅU-foto

Åbo svenska arbetarinstitut fortsätter växa. Jämfört med hösten 2014 ökade antalet kursdeltagare med 6,9 procent. Jämfört med år 2012 har Arbis haft hela 83,1 procent fler kursdeltagare under fjolårets hösttermin.

Rektor Sixten Westerby är nöjd.
– Det är glädjande siffror och speciellt glädjande är att det arbete vi gör tillsammans med våra lärare tas så väl emot bland Åboborna.

Sixten Westerby.
Sixten Westerby.

Han tackar den kunniga och inspirerande lärarkåren som utgör stommen för Arbis verksamhet. En annan bidragande orsak till tillväxten är den allt mer målinriktade marknadsföringen.
– Vi gör speciella satsningar för att direkt nå de målgrupper som vi hoppas respektive kurs eller föreläsning ska appellera till. Vi har också ett gott samarbete med många andra organisationer som gör att Arbis begränsade resurser räcker till ett större utbud.

Allt fler män söker sig också till Arbis. Under hösten var nästan en tredjedel av alla deltagare män. Arbis har i motsats till många andra arbetarinstitut lyckats locka unga studerande. Ungefär en tredjedel var under 30 år, en tredjedel mellan 31 och 60 år och en tredjedel över 61 år.
– Det är rätt unik statistik, de flesta institut kämpar med att nå också de unga. Hos oss är den största enskilda gruppen i åldern 21–25 år, säger Westerby.

Julverkstad i Åbo arbis. ÅU-foto
Julverkstad i Åbo arbis. ÅU-foto

Drygt var tionde studerande har ett annat modersmål än svenska eller finska. Bland kursdeltagarna registrerades i fjol 31 olika modersmål och antalet växer hela tiden.
Efterfrågan på kurser i svenska ökar stadigt och därför utökas antalet kurser.

Förutom svenskkurser erbjuder Arbis också kurser för andra specialgrupper. Bland annat en kurs för personer med afasi, en konstkurs för personer med funktionsnedsättning och kurser i servicehemmen Rosenhemmet och Hemmet för seniorer som inte kan ta sig till Arbis övriga lokaliteter.

Anmälningstiden till vårens kurser pågår som bäst på www.aboarbis.fi Man kan också anmäla sig vid kundservicen på Kaskisgatan 5.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng