Som vanligt raketförbud i Åbo centrum

Fredad zon i Åbo. Området där fyrverkeriförbud råder avgränsas av Aningaisgatan, Nylandsgatan, Österlånggatan, Kungsgårdsgatan, Martinsgatan, Allégatan och Bangårdsgatan. Inrikesministeriets räddningsavdelning har på sina webbsidor (www.pelastustoimi.fi) en förteckning över de kommuner som har liknande begränsningar.
Fredad zon i Åbo. Området där fyrverkeriförbud råder avgränsas av Aningaisgatan, Nylandsgatan, Österlånggatan, Kungsgårdsgatan, Martinsgatan, Allégatan och Bangårdsgatan. Inrikesministeriets räddningsavdelning har på sina webbsidor (www.pelastustoimi.fi) en förteckning över de kommuner som har liknande begränsningar.

Fyrverkeripjäser får avfyras klockan 18–02 på nyårsnatten.

Men på grund av risken för eldsvåda är allt avfyrande förbjudet i centrum av Åbo (se bilden), Nystad och Nådendal samt kring badinrättningen i Nådendal.

Vid avfyrandet av fyrverkeripjäser är det skäl att förse sig med skyddsglasögon, påpekar räddningsverket. Det gäller både de som skjuter raketer och de som tittar på.

Olycksfall kan också undvikas om den som hanterar fyrverkeripjäser noggrant läser bruksanvisningen.

All försäljning och överlåtelse av fyrverkeripjäser till personer under 18 år och till berusade är förbjuden. Det gäller också innehav av fyrverkeripjäser. Förbudet gäller också smatterband och tomtebloss.

När det roliga är över ska man städa efter sig. Men tänk på att glödande raketdelar kan leda till eldsvådor.

Om det börjar brinna ska du försöka släcka elden så snabbt som möjligt genom att kväva den eller släcka den med vatten.

Hjälp finns att få på nödnumret 112. Ett samtal till nödnumret kräver inget riktnummer, inte heller när man ringer med mobiltelefon.

FAKTA/Så hanterar du pjäserna tryggt

 • Tänd inte sådana fyrverkeripjäser inomhus som är avsedda för utomhusbruk.
 • Avfyra inte fyrverkeripjäser på balkonger eller i fönster i bostadshus.
 • Håll inte fyrverkeripjäserna i handen när du tänder dem, om det inte i anvisningarna uttryckligen sägs att man tryggt kan göra så.
 • Rikta inte fyrverkeripjäserna och kasta inte heller tända fyrverkeripjäser mot andra människor, byggnader, annan egendom eller brännbart material.
 • Använd inte smällare, de är numera helt förbjudna.
 • Gör inte ändringar i och kombinera inte heller på något sätt de produkter som affärerna säljer.
 • Använd inte andra produkter än sådana som säljs i affärerna. Det är vanligen hemgjorda produkter som ger upphov till allvarliga olyckor.
 • Överlåt inte fyrverkeripjäser till minderåriga eller personer som är alkoholpåverkade. Det är alltid du som ansvarar för användningen av de produkter som du köpt.
 • Kom alltid ihåg att använda skyddsglasögon när du avfyrar fyrverkeripjäser.
 • Välj en säker och tillräckligt öppen avskjutningsplats. Kom ihåg att resterna av de raketer som avskjuts faller tillbaka ner på marken och kan förorsaka skador.
 • Följ anvisningarna om skyddsavstånd.
 • Stöd ”grytorna” (lådor med flera raketer) ordentligt och använd ändamålsenliga avskjutningsställningar för raketerna.
 • Se till att det finns släckningsutrustning på avskjutningsplatsen, t.ex. handbrandsläckare, släckningsfilt eller vatten.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng