Professor: Vårdfrågan borde ha lösts i regeringsförhandlingarna

Kimmo Grönlund. ÅU-foto
Kimmo Grönlund. ÅU-foto

Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi, svarar på några frågor om regeringskrisen.

Varför har det uppstått en så här stor kris kring vårdreformen?
– Centerns egen modell har blivit en knäckfråga som partiet inte vill ge avkall på. Samlingspartiet har en diametralt motsatt åsikt om vårdreformen. Problemet är att ingetdera partiet är berett att ge efter. Den som gör det lider en stor prestigeförlust. Vilken kompromissen än är kommer båda att förlora något. I så här stora linjefrågor borde man nå enighet redan i regeringsförhandlingarna. Juha Sipilä (C) och Alexander Stubb (Saml) tog en medveten risk när de bildade en regering tillsammans trots att de var oeniga om linjen.
– För en utomstående verkar det som om regeringskrisen uppstått just om vårdreformen. Men det kan hända att det finns en allmän förtroendebrist i bakgrunden.

Vad säger det här om Sipiläs ledarstil?
– Sipiläs ovillkorlighet beror säkert delvis på hans oerfarenhet. Han har inte erfarenhet av den här typen av ledarskap. Då man leder ett företag har man en helt annan slags hierarkisk ställning än då man leder en demokratiskt vald regering där statsministerns viktigaste uppgift är att hålla ihop laget. I demokratin finns det olika slags intressen och där ingår medling och dialog, inte diktering.
– Jag kan förstås inte veta hur Sipilä gör i förhandlingar, men onekligen skapas det en bild av att han är obeveklig som förhandlare.

Hur påverkar situationen relationerna mellan Centern och Samlingspartiet?
– Det har säkert uppstått en spricka mellan Centern och Samlingspartiet. Sipiläs ovillkorlighet gör det också svårare att nå en överenskommelse och samförstånd. Förtroendet måste byggas upp på en ny grund. Det verkar som om relationerna mellan Centern och Samlingspartiet är mycket dåliga.

Vad händer med väljarstödet för Centern och Samlingspartiet?
– Jag tror att båda partiernas anhängare anser att de är rakryggade och att den åsikten förstärkts. Men jag tror att finländarnas förtroende för Sipilä sjunker. Om regeringen faller sjunker det betyg finländarna ger Sipilä ytterligare. 

FNB

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng