Miljonärspar i S:t Karins leder framgångsrikt doldisföretag

navielektro 3 (1 av 1)
Navielektros anläggning i S:t Karins är välövervakad. Foto: Kim Lund

I två vitmålade byggnader i S:t Karins finns ett av regionens mest lönsamma företag, kommanditbolaget Navielektro. Området är ingärdat av ett grönt staket och utanför kontoret reser sig en radaranläggning.

Ägarna Asser och Rose-Marie Koivisto tjänade i fjol tredje och fjärde mest i Egentliga Finland med förvärvsinkomster på 1 876 042 respektive 1 875 675 euro. Lägger man till kapitalinkomsterna tjänade de cirka tre miljoner euro per år. Det här framgår ut skatteuppgifterna för år 2014 som blev offentliga på måndagsmorgonen.

Koivistos har tackat nej till en intervju. Den här texten baserar sig därför på offentliga uppgifter från handelsregistret, samtal med företagets samarbetspartners och med universitetsläraren i redovisning, före detta aktieanalytikern Jonas Spohr.

Navielektro tillverkar bland annat radarutrustning för Marinen och Gränsbevakningen. I fjol gjorde företaget en rörelsevinst på sex miljoner euro
Navielektro tillverkar bland annat radarutrustning för Marinen och Gränsbevakningen. I fjol gjorde företaget en rörelsevinst på sex miljoner euro

Navielektro tillverkar och upprätthåller lokaliserings-, övervaknings- och spaningssystem för bland annat Marinen och Gränsbevakningen.
Företaget utvecklar och underhåller också apparatur för Trafikverkets sjötrafikcentraler.

Navielektro har levererat den tekniska utrustningen till VTS-centralen i Åbo. ÅU-foto
Navielektro har levererat den tekniska utrustningen till VTS-centralen i Åbo. ÅU-foto

Hela trafikövervakningssystemet i VTS-centralerna i Åbo, Helsingfors och Villmanstrand har levererats av Navielektro. Samarbetet har pågått sedan mitten av 1990-talet.

Navielektro uppvisar ett häpnadsväckande gott resultat i bokslutet för 2013–2014, säger Spohr. Företaget har haft en omsättning på 9,1 miljoner euro och gjort en rörelsevinst på 6 miljoner. Soliditeten är 94 procent.
– Det ser ut att vara en framgångssaga utan like. Företaget har sannolikt utvecklat sådan teknologi som man är ganska ensam om, och som Försvarsmakten och andra kunder betalar ett bra pris för. Företaget är uppenbarligen väldigt bra på vad det gör.

navielektro 4 (1 av 1)Att företaget har kassatillgångar på 10,7 miljoner euro i reda pengar, det vill säga 84 procent av balansen är också otroligt, säger Spohr. Dessutom är företaget i praktiken skuldfritt.
En annan expert på redovisning och bokföring säger att företagets nyckeltal ”är som från en annan planet” och att företaget går strålande.
Företaget har endast 14 anställda och betalade i fjol ut cirka 1,2 miljoner i löner. Det ger en medellön på cirka 84 000 euro i året per anställd.
– Den relativt höga lönen kan vara ett sätt för företaget att hålla kvar personalen och dess kunnande, säger Spohr.

Vad är då hemligheten bakom framgången? De flesta aktörer inom det militärteknologiska kunnandet är multinationella storbolag och därför är det anmärkningsvärt att ett litet lokalt företag har lyckats ta sig på den mycket nischade marknaden, säger en person med insyn i verksamheten.
Försvaret köper inte bara färdiga produkter av företaget, utan också företagets kunnande. Tillsammans kan då militären och företagets ingenjörer utveckla exakt en sådan produkt som försvaret vill ha.

Det kan vara frågan om mjukvara som visar hur fiendetrupperna rör sig i relation till de egna trupperna men det kan också vara hårdvaror som radare och sensorer. I bland integreras gammal information från redan befintliga system till uppdaterade versioner och då behövs Navielektros kunnande.
En fördel med att anlita en finländsk leverantör av spanings-, och signalutrustning är att sekretessalgoritmerna hålls i inhemska händer och därmed är mer eller mindre omöjliga att knäcka. Köps programvaran av en utländsk leverantör kan den behålla algoritmerna, och i värsta fall sälja eller överlåta dem till en tredje part.

Under åren 2009-2010 förnyade Marinen sina radarsystem för havsövervakning. Affären med Navielektro var då värd 1,5 miljoner euro. I en artikel i tidningen Ruotuväki i juni 2009 beskriver ingenjörspremiärlöjtnant Pauli Korhonen de nya radarna som mycket effektiva, samtidigt som de är svårare att upptäcka jämfört med de gamla anläggningarna från 1970-talet.

Navielektro verkar också globalt. I fjol färdigställdes en större leverans av övervakningsutrustning för kustbevakningen i Ghana. Projektet som är värt nästan 15 miljoner euro syftar till att öka säkerheten kring Ghanas kust och komma åt piratism och illegalt fiske.
En annan internationell kund är den gemensamma europeiska försvarsbyrån Marsur(Maritime Surveillance Networking for Europe).

I sin verksamhetsberättelse från i fjol skriver Koivistos att verksamheten ser ut att fortsätta som hittills, men att eurokrisen och den påföljande recessionen kan påverka företagets kunders investeringsvilja och påverka exporten. På den inhemska marknaden är utmaningarna den offentliga sektorns skrala ekonomi och en eventuell minskning av försvarsanslagen.

FAKTA: NAVIELEKTRO

Grundat: 14.10.1987
Bolagsform: Kommanditbolag.
Hemort: S:t Karins.
Ägare: Rose-Marie och Asser Koivisto.
Omsättning 2013-2014: 9 103 679 euro.
Rörelsevinst 2013-2014: 5 997 002 euro.
Rörelsemarginal: 66 procent.
Eget kapital: 12 004 831,77

 

Här finns flera texter om skatteuppgifterna 2014.

Topplistan i Egentliga Finland.

Åboidolen Robin tjänade 61 000.

 

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng